FCA (Free Carrier) Incoterm - Wat is het belang van deze Incoterm?
FCA Incoterm - Free Carrier

FCA Incoterm - Free Carrier

Om te begrijpen hoe bij producten inkopen en doorverkopen, bepaalde dingen werken …is het ook belangrijk dat je goed op de hoogte bent van incoterms. Het zijn vastgelegde afspraken die je maakt en waarin duidelijk wordt wie er op welk moment verantwoordelijk is voor de goederen die zich verplaatsen. En 1 van die incoterms is Free Carrier (FCA).

In dit artikel laten we je er meer over zien, wat het is en hoe alles precies in elkaar zit waarmee je na het lezen ervan beter weet wat FCA betekent.

Wat is Free Carrier (FCA) precies?

Free Carrier (FCA) is een handelsterm die dicteert dat een verkoper van goederen verantwoordelijk is voor de levering van die goederen op een door de koper gespecificeerde bestemming. Wanneer het in de handel wordt gebruikt, betekent het woord "Free" dat de verkoper de verplichting heeft om goederen op een bepaalde plaats af te leveren voor overdracht aan een “carrier”. De bestemming is doorgaans een luchthaven, verzendterminal, magazijn of andere locatie waar de carrier actief is. Het kan zelfs de bedrijfslocatie van de verkoper zijn.

De verkoper neemt transportkosten op in zijn prijs en aanvaardt het risico van verlies totdat de carrier de goederen ontvangt. Op dit punt neemt de koper alle verantwoordelijkheid op zich.

Wat zijn belangrijke speerpunten die je moet leren?

In een notendop zie je hieronder de belangrijkste dingen omtrent Free Carrier (FCA) …we gaan er daarna nog even iets verder op in.

• Free Carrier (FCA) is een handelsterm die vereist dat de verkoper van producten die goederen aflevert op een genoemde luchthaven, verzendterminal, magazijn of een andere door de koper opgegeven locatie van de “carrier”.

• De verkoper neemt transportkosten op in zijn prijs en aanvaardt het risico van verlies totdat de vervoerder de goederen ontvangt.

• Zodra de verkoper de goederen bij de vervoerder heeft afgeleverd, neemt de koper alle verantwoordelijkheid voor de goederen op zich.

Bij die aansprakelijkheidsoverdracht is de verkoper alleen verantwoordelijk voor levering aan de opgegeven bestemming, maar is hij of zij niet verplicht om de goederen ook te lossen.

Hoe werkt Free Carrier (FCA) verder?

Kopers en verkopers die zich bezighouden met economische handel die de verzending van goederen vereist, kunnen een “Free Carrier Agreement” (FCA) gebruiken om elk transportpunt te beschrijven, ongeacht het aantal transportmodi dat bij het verzendproces betrokken is. Het punt moet echter een locatie zijn in het thuisland van de verkoper. Het is de plicht van de verkoper om de goederen veilig naar die faciliteit te vervoeren. De carrier kan elk soort transportdienst zijn, zoals een vrachtwagen, trein, boot of vliegtuig.

De aansprakelijkheid voor de goederen gaat over van de verkoper naar de carrier of koper op het moment dat de verkoper de goederen aflevert in de overeengekomen haven of het overeengekomen gebied. De verkoper is alleen verantwoordelijk voor levering op de opgegeven bestemming wat onderdeel vormt van de aansprakelijkheidsoverdracht. Het is niet verplicht om de goederen te lossen, maar de verkoper kan ervoor zorgen dat de goederen zijn ingeklaard voor export uit de bv. de VS wanneer dat het land van bestemming voor de verkoper blijkt te zijn wat natuurlijk ook kan verschillen.

En de koper heeft niet te maken met exportgegevens en vergunningen, want dit is de verantwoordelijkheid van de verkoper. De koper moet wel voor transport zorgen. Zodra goederen bij de carrier aankomen en het eigendomsrecht op de koper wordt overgedragen, worden de goederen een “activa” op de balans van de koper.

Het belang van die incoterms

Contracten met betrekking tot internationaal transport bevatten vaak verkorte handelsvoorwaarden, of verkoopvoorwaarden, die de details van de verzending beschrijven. Dit kunnen de tijd en plaats van levering zijn, de betaling, het punt waarop het risico van verlies verschuift van de verkoper naar de koper, en de partij die verantwoordelijk is voor vracht- en verzekeringskosten. De details zijn zeer specifiek van aard omdat het identificeren van het exacte moment waarop aansprakelijkheden en kostenverantwoordelijkheden worden overgedragen kernpunten zijn binnen de overeenkomst.

De meest bekende handelsvoorwaarden zijn internationale commerciële termen of incoterms , dit zijn internationaal erkende normen die zijn gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC). Deze zijn vaak qua vorm identiek aan binnenlandse termen, zoals de Uniform Commercial Code (UCC), maar er kunnen kleine verschillen zijn in hun officiële interpretaties. En partijen die deel uitmaken van een contract moeten uitdrukkelijk aangeven welk recht van toepassing is op hun voorwaarden en welke editie van de gepubliceerde incoterms ze gebruiken.

Het ICC werkt namelijk incoterms elke 10 jaar bij. Het volgende is een voorbeeld van de soorten termen die in incoterms zijn opgenomen:

• Ex Works (EXW)

Delivered At Place (DAP)

Delivered Duty Paid (DDP)

• Free Alongside (FAS)

• Free On Board (FOB)

Cost And Freight (CFR)

• Cost, Insurance, and Freight (CIF)

Alle incoterms zijn juridische termen, maar de exacte definities kunnen per land verschillen. Het gebruik van duidelijkheid en specificiteit bij het citeren ervan is van cruciaal belang. En dus ook bij het gebruiken van Free Carrier (FCA).

Deskundigen bevelen aan dat elke partij die bij internationale handel betrokken is, overlegt met een geschikte juridische professional, zoals een handelsadvocaat, alvorens een handelsvoorwaarde binnen een contract te gebruiken.

Voorbeeld van Free Carrier (FCA)

De verkoper levert de goederen op de door de koper aangegeven bestemming. De verzender neemt de verantwoordelijkheid voor de goederen op zich wanneer ze daar aankomen. De koper is verantwoordelijk voor het laden van de goederen voor transport. Saskia de Boer verzendt bijvoorbeeld goederen naar Willem van Rooijackers. Willem kiest ervoor om zijn “verzender” (shipper) te gebruiken met wie hij eerder zaken heeft gedaan. Saskia is het daarmee eens, en het is haar verantwoordelijkheid om de goederen bij de verzender af te leveren. Op dit punt gaat alle aansprakelijkheid over op Willem.

En dat is Free Carrier in het kort …

Je weet nu hoe Free Carrier (FCA) in grote lijnen bijdraagt aan een goede samenwerking tussen kopers en verkopers die onder deze termen internationale handel drijven, zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van incoterms voor gestroomlijnde processen …succes!

Reactie plaatsen