DAP (Delivered At Place) Incoterm - Wie heeft welke verantwoordelijkheid?
DAP Incoterm - Delivery At Place

DAP Incoterm - Delivery At Place

De term Delivered At Place (DAP) wordt in de internationale handel gebruikt om een situatie te beschrijven waarin de verkoper van goederen de verantwoordelijkheid en kosten draagt, om ze naar een in het contract gespecificeerde plaats te vervoeren. De verkoper is ook aansprakelijk voor eventuele verliezen tijdens het transport. Bij dergelijke deals moet de koper of de importeur van de goederen de douanerechten, invoertarieven en lokale belastingen betalen en die goederen lossen.

De ICC (International Chamber of Commerce) is een grote representatieve instelling van 45 miljoen bedrijven die internationale handel promoot en faciliteert. Het ICC publiceert periodiek een reeks International Commercial Terms, of “incoterms”, om duidelijkheid te scheppen in de voorwaarden van de contracten voor internationale zakelijke transacties.

Een korte samenvatting van DAP:

• De term Delivered At Place (DAP) wordt in de internationale handel gebruikt om een situatie te beschrijven waarin de verkoper van goederen de kosten draagt van het transport en de levering ervan op een in het contract gespecificeerde plaats.

• Bij dergelijke deals moet de koper of de importeur van de goederen de douanerechten, invoertarieven en lokale belastingen betalen en de goederen lossen.

Ok …na even wat vlotte feitjes duiken we er iets dieper in.

Wat is Delivery At Place (DAP)?

Een koper in Amsterdam gaat bijvoorbeeld een DAP-deal aan met een verkoper uit New York om een partij goederen te kopen. Het betekent dat de verkoper uit New York moet betalen om de goederen van hun opslag naar de haven en van de haven naar Amsterdam te vervoeren.

Indien de goederen tijdens het transport op enigerlei wijze worden beschadigd, moet de verkoper ook de kosten dragen. Bij aankomst van de goederen in de haven van Amsterdam, moet de koper de douanerechten, importtarieven en andere lokale belastingen betalen.

Wanneer het contract de eindbestemming vermeldt ofwel de haven in Amsterdan in dit specifieke geval, hoeft de verkoper geen verdere vracht te betalen. Indien de eindbestemming echter het magazijn van de koper is, moet de verkoper hiervoor ook betalen.

Welke kosten komen er bij internationale handel + Delivery At Place (DAP) kijken?

Internationale handelsovereenkomsten omvatten verschillende bijkomende kosten, zoals de kosten voor het verkrijgen van exportvergunningen en gerelateerde vergunningen, de kosten van verpakking, de kosten van het afdrukken van productcatalogi, etc. De onderliggende kosten kunnen ook geschillenbeslechting omvatten.

Hoewel er duidelijke richtlijnen zijn voor DAP-regelingen, kan er toch een situatie ontstaan die tot een geschil leidt. Soms kan de vervoerder van de goederen bv. tegen bepaalde zaken aanlopen waaraan ze niet kunnen voldoen, zoals het niet op tijd lossen van de goederen vanwege een vertraging in de ontvangst van de juiste inklaring door een van de partijen bij de handelsovereenkomst.

In een dergelijke situatie wordt de fout toegerekend aan de partij die niet heeft voldaan aan zijn plicht om tijdige autorisatie en volledige documentatie aan de goederenvervoerder te verstrekken. Het bepalen hiervan kan echter ingewikkeld zijn, aangezien documentatievereisten en definities van plaats tot plaats kunnen verschillen.

En dat komt omdat ze worden voorgeschreven door nationale autoriteiten , die van land tot land verschillen. In veel gevallen worden havens binnen één land gecontroleerd door verschillende lokale autoriteiten, wat kan leiden tot verschillende onverwachte inconsistenties.

Enkele van de basiskosten in verband met internationale handel zijn bv. onderstaande voorbeelden waarmee rekening kan worden gehouden:

Kosten voor exportvergunningen

De exporteur moet een aanvraag voor een uitvoervergunning indienen bij de importeur en exporteur. Na grondig onderzoek van de aanvraag geeft de verantwoordelijke de vergunning af tegen betaling van een vergoeding.

Productie- en inkoopkosten

De exporteur moet de door de importeur bestelde goederen produceren of aanschaffen. Het omvat de kosten voor het verkrijgen en verwerken van grondstoffen, de kosten van arbeid en machines en andere gerelateerde kosten.

Verpakking

Verpakkingskosten verwijzen naar de kosten van het beschermen van de zending door middel van een geschikte verpakking om minimale schade aan de goederen tijdens het transport te garanderen. Bij gebrek aan deugdelijke verpakking lopen de goederen een groter risico op transportschade. De betrokken partijen moeten eventuele verliezen die voortvloeien uit deze rekening voor het contract dragen.

Verzekering

De uitgevoerde goederen moeten door middel van een verzekering worden beschermd, zodat de betrokken partijen eventuele schade omtrent gevolg van transportschade kunnen verhalen. De verzekeringsdekking wordt meestal afgesloten door de partij die ermee instemt de tijdens het transport veroorzaakte verliezen te dragen.

Vrachtkosten

Vracht omvat het vervoer van de goederen van het punt van productie naar de toegewezen lucht- of zeehaven voor verzending en van deze laatste naar de bestemmingshaven. Aan elk van deze kosten zijn afzonderlijke vrachtkosten verbonden.

Inklaring

Wanneer de zending goederen de haven van bestemming bereikt, moeten betalingen worden gedaan om de goederen te lossen en naar het magazijn van de koper te vervoeren. Bovendien moeten verschillende rechten en tarieven worden betaald om toestemming te krijgen om de goederen een staats- of landsgrens te laten passeren.

Je bent nu iets wijzer over Delivery At Place (DAP) …

Het is goed om bekend te raken met incoterms, en in dit geval de Delivery At Place. Verder is het ook extreem belangrijk op de juiste manier afspraken vast te leggen en begrijpen voor een zo goed mogelijke samenwerking. Want het speelt een belangrijke rol bij producten inkopen en doorverkopen via platformen zoals Alibaba (inkopen) en Amazon (verkopen). Zorg ervoor dat je ermee bekend raakt en kijkt wat op jouw van toepassing is omdat je dan alles veel beter in goede banen kan leiden. En het is niet voor niks dat incoterms enorm veel gebruikt worden door handelaren, om een goede overeenstemming te creëren bij internationaal zakendoen.

We hebben je in dit artikel laten zien hoe Delivery At Place werkt, maar er zijn nog veel meer incoterms die gebruikt kunnen worden bij het internationaal handelen met verschillende buitenlandse partijen. En je kan er alle informatie over vinden op onze website, zodat je hier goed op voorbereid zal zijn en succesvol zaken doet met partijen.

Indien je nog vragen hebt over incoterms, stel ze ons dan gerust …want wij staan je namelijk altijd te woord en helpen nieuwe ondernemers graag succesvol te worden!

Reactie plaatsen