Wat is MOQ? Dit is wat je moet weten over de Minimum Order Quantity
Minimum Order Quanity

Minimum Order Quanity

Wanneer je net begint met verkopen, zal je na het zoeken van goede producten ook voor het eerste te maken krijgen met onderhandelingen. Je zal namelijk leveranciers aanschrijven en ze de nodige vragen stellen over het product dat je wilt inkopen …en daarbij komt ook altijd de “Minimum Order Quantity” kijken. Maar wat is precies een Minimum Order Quantity …en waarom is het eigenlijk zo’n belangrijk onderdeel van je verkoopactiviteiten op Amazon? Ontdek er hieronder meer over …

Wat is Minimum Order Quantity (MOQ)?

Bij het inkopen van producten die je uiteindelijk wilt gaan verkopen op Amazon, zal je met leveranciers altijd onderhandelen over de Minimum Order Quantity ofwel de MOQ wat neerkomt op de hoeveelheid items die je leverancier per bestelling voor jou wil maken. Het kan zijn dat het minimale aantal items nodig is om de productiekosten eruit te halen, of dat het de minimale hoeveelheid is die standaard per productieproces wordt geproduceerd. Om een voorbeeld te geven: wanneer een leverancier een MOQ van 500 heeft, kan je dus per bestelling 500 items of meer bestellen bij die leverancier (over het algemeen kan je dus niet minder producten bestellen bij deze leverancier). En dat betekent dus ook dat jij over de liquide middelen dient te beschikken om die voorraad van 500 items te kunnen inslaan. Verder zal je natuurlijk ook moeten kijken of met het inkopen van het aantal items dat je doet alles ook winstgevend blijft …en je bv. echt zoveel producten snel kan doorverkopen via het Amazon platform (laat rouleren). Het is overigens niet zo dat de Minimum Order Quantity altijd hetzelfde is, want het heeft natuurlijk met veel verschillende factoren te maken. Op de eerste plaats kan je hierbij denken aan de grootte van de fabriek (over het algemeen kan je hierbij de regel hanteren: hoe groter de fabriek des te hoger de MOQ ook is …kleinere fabrieken staan vaker open met je te onderhandelen over de Minimum Order Quantity) …maar natuurlijk ook om wat voor product het gaat. Is het een heel goedkoop product, zal de MOQ van dat product meestal hoger liggen en logischerwijs dan natuurlijk bij duurdere producten iets lager. En ook een belangrijke factor is hoeveel (nieuwe) aanpassingen er gemaakt moeten worden voor het product dat je wilt verkopen …zo zal de MOQ ook hoger zijn, op het moment dat fabrikanten veel dingen aan je producten moeten aanpassen (en wellicht bepaalde vormen of nieuwe kleuren moeten inslaan, waardoor ze die kosten ook willen indekken met een hogere afname van de producten die jij inkoopt).

Waar is het belangrijk je Minimum Order Quantity te weten?

Simpel …omdat het een significante rol speelt in de winstgevendheid van je de producten die jij wilt gaan verkopen. Je zal namelijk bij een hogere MOQ ook betere prijzen krijgen of kunnen onderhandelen met je leverancier …en dat heeft een behoorlijke impact op je winstmarges. Hierbij dient echter wel een kleine kanttekening gemaakt te worden …want je zal namelijk vooraf een grotere investering doen voor de inkoop van die producten. En wanneer jij die producten vervolgens niet snel genoeg weet te verkopen op bv. het Amazon platform, waarbij je dus niet de initiële investering die jij gedaan hebt voor die voorraad kan dekken, is het wellicht niet slim om die voorraad met een (te) hoge MOQ ook echt in te gaan kopen.

Reactie plaatsen