FAS (Free Alongside Ship) Incoterm - Wat zijn de verplichtingen van de koper en verkoper?
FAS Incoterm - Free Alongside Ship

FAS Incoterm - Free Alongside Ship

In dit artikel gaan we het hebben over Free Alongside Ship (FAS). Het is een incoterms die kan worden gebruikt bij internationale handel tussen kopende en verkopende partijen en waarbij ook carriers komen kijken. Voordat we verder ingaan op die FAS, is het wellicht eerst even handig om toe te lichten wat incoterms zijn. Om het iets beter te snappen. Laten we er hieronder eens naar kijken en daarna Free Alonside Ship behandelen.

Incoterms zijn letterlijk gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden, die een contract zijn tussen verkoper en koper. Ze beschrijven alle taken, risico's en kosten die gepaard gaan met de transactie van goederen wereldwijd en zijn daarbij de belangrijkste handelsvoorwaarden.

En op welke momenten maken partijen er gebruik van?

Incoterms worden ingezet om overeenstemming te bereiken over de belangrijkste contractvoorwaarden en verplichtingen voor de wereldhandel. Dit omvat de export, import en doorvoer van goederen … Free Alongside Ship (FAS) is hiervan dus ook een type.

Het transportcontract, de transportverzekering, de bepaling van de plaats van levering en risico-overgang, informatieverplichtingen en meer worden bepaald door zogeheten incoterms en uiterst belangrijk geacht.

Incoterms beantwoorden bv. de volgende vragen:

• Welke partij is verantwoordelijk voor de verzendkosten?

• Welke partij is verantwoordelijk voor de verzekeringskosten?

• Welke partij is verantwoordelijk voor de importkosten?

• Welke partij is verantwoordelijk voor de inklaring?

• Welke partij is verantwoordelijk voor het transport en waar gaat dit heen?

• Welke partij is aansprakelijk voor de goederen en tot wanneer?

Kortom …incoterms zijn DE oplossing voor een internationaal handelsprobleem waarbij partijen uit verschillende landen transportafspraken verschillend kunnen interpreteren. En dit werd voor het eerst vastgelegd in 1936 waarna de incoterms sindsdien 7 keer zijn gewijzigd. Elke 10 jaar worden ze geactualiseerd of aangepast aan de nieuwe omstandigheden. De meest recente regels zijn momenteel incoterms 2020.

Ok …laten we nu een verder kijken naar een van die incoterms namelijk Free Alongside Ship (FAS) en wat het precies betekent voor alle deelnemers.

Wat is Free Alongside Ship (FAS) precies?

Free Alongside Ship (FAS) mag alleen worden gebruikt voor vervoer over zee en over de binnenwateren. Volgens de Incoterms 2020-regels betekent FAS dat de verkoper aan zijn verplichting heeft voldaan wanneer de goederen langs het schip worden geplaatst. Het wordt echter niet aanbevolen om deze regel te gebruiken, wanneer de koper niet in staat is alle kosten te betalen van handelen onder die specifieke incoterms.

De Free Alongside Ship (FAS) incoterms-regel beschouwt een levering voltooid wanneer de verkoper de goederen levert door ze naast het door de koper aangegeven schip te plaatsen of op het laadpunt / haven (indien aanwezig) of bij aankoop van reeds geleverde goederen.

In het geval van Free Alongside Ship (FAS) incoterms wordt aanbevolen om zo duidelijk mogelijk het laadpunt te bepalen in de genoemde haven van verzending waar de goederen van de kade of het binnenschip naar het schip zullen worden overgebracht. Dit komt doordat de afhandelingskosten en het vervoer van goederen vanaf de kade of het binnenschip kunnen variëren, afhankelijk van de praktijken van die haven.

Het risico of de aansprakelijkheid voor de goederen gaat over van de verkoper op de koper wanneer de verkoper de goederen levert door ze naast het door de koper aangegeven schip te plaatsen.

Wat zijn de verplichtingen van de verkoper?

Laten we eerst kijken naar de verplichtingen van de verkoper bij Free Alongside Ship (FAS) …check ze hieronder om ze te leren kennen.

• Het uitvoeren van alle taken volgens de leveringsvoorwaarden die in het contract zijn gespecificeerd. Dit betekent levering van de goederen samen met een handelsfactuur in overeenstemming met het verkoopcontract en andere gerelateerde documenten.

• Het afleveren van goederen door ze langs het schip te plaatsen binnen de vooraf bepaalde termijn en in de door de koper aangegeven haven.

• De koper vooraf informeren over de levering van de goederen.

• Het op eigen kosten verstrekken van een document waarin de levering van de goederen aan de koper wordt bevestigd. Indien dit bewijs een vervoersdocument is, moet de verkoper de koper op zijn verzoek, op risico en kosten bijstaan bij het verkrijgen ervan.

• Op verzoek van de koper, risico en kosten die komen kijken bij het verkrijgen van alle documenten die nodig zijn voor doorvoer- en inklaringsformaliteiten.

• De goederen verpakken en markeren.

• Werken volgens alle transport-gerelateerde veiligheidsvereisten tot levering van die goederen aan de koper.

Wat zijn de verplichtingen van de koper?

En dan natuurlijk ook de verplichtingen van de koper, welke in de Free Alongside Ship (FAS) worden opgenomen …check ze hieronder om die te leren kennen.

• Het sluiten van de vervoerovereenkomst vanuit de genoemde haven van verzending, behalve wanneer de vervoerovereenkomst door de verkoper wordt gesloten (voor rekening en risico van de koper).

• De verkoper bijstaan, op zijn verzoek, op risico en op kosten, bij het verkrijgen van alle documenten die nodig zijn voor de formaliteiten voor de inklaring van de uitvoer.

• De koper moet de verkoper vooraf op de hoogte stellen van eventuele veiligheidseisen met betrekking tot transport, scheepsnaam, laadpunt en de leverdatum binnen de in het contract overeengekomen termijn.

Incoterms 2020 Free Alongside Ship (FAS) regels worden alleen en uitsluitend gebruikt in het zeevervoer of de binnenvaart. Het gebruik van FAS wordt niet aanbevolen voor containertransport.

En dat is hoe Free Alongside Ship (FAS) werkt

Het is dus een incoterms die alleen bij de zeevaart wordt gebruikt, en waarvan je nu op de hoogte bent hoe ze werken. Want de kans is namelijk aannemelijk dat je hiermee te maken zal krijgen. Ga jij bv. verkopen op Amazon en importeren uit China zoals inkopen via Alibaba (of via andere landen producten verschepen), zal het meeste hiervan waarschijnlijk via zeevracht gaan. Simpelweg, omdat het goedkoper is en hiermee meest aantrekkelijk voor (nieuwe) verkopers die zich op dat soort platformen bevinden. Het kan natuurlijk ook zijn dat je op andere manieren producten importeert, zoals via luchtvracht of anders …hiervoor zijn de FAS incoterms dan niet geschikt. Indien je nog vragen hebt kan er altijd contact met ons worden gezocht. We helpen je namelijk graag verder omtrent die Free Alongside Ship (FAS) …succes!


Reactie plaatsen