De 11 Incoterms die je moet kennen als je producten gaat importeren
Incoterms

Incoterms

Incoterms spelen een essentiële rol in de internationale “wereldhandel” …en hoewel ze voor veel exporteurs en importeurs (verkopers en kopers) in eerste instantie nogal ingewikkeld lijken, is het voor iedereen die internationale handel drijft wel enorm belangrijk goed op de hoogte zijn van deze incoterms. Want ze laten namelijk zien wie er verantwoordelijk is voor de kosten, eigendom heeft over goederen en bv. ook wie er verplicht is een verzekering af te sluiten om geschillen bij issues die zich kunnen voordoen te zien voorkomen. We gaan je daarom hieronder even uitleggen wat incoterms zijn, en ook welke verschillende soorten er allemaal bestaan (in het kort). Er zal namelijk aan de hand van een bepaalde specifieke situatie voor de ene incoterms of een andere worden gekozen …net bij welke er meer voordeel te halen valt.

Wat zijn incoterms?

Simpel gezegd, incoterms zijn de verkoopvoorwaarden waarmee de koper en verkoper van goederen beiden akkoord gaan tijdens internationale transacties. Deze regels worden door regeringen en juridische autoriteiten over de hele wereld geaccepteerd. Het begrijpen van incoterms is een essentieel onderdeel van internationale handel, omdat hierin duidelijk wordt aangegeven welke taken, kosten en risico's verbonden zijn aan de koper en de verkoper. In de incoterms staat wanneer de kosten en risico's van de verkoper op de koper worden overgedragen. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat niet alle regels in alle gevallen van toepassing zijn. Sommige omvatten een vervoerswijze of meerdere vervoerswijzen (deze categorie omvat FCA, CPT, CIP, DAT, DAP en DDP). Terwijl andere alleen gelden voor vervoer over zee en binnenwateren (FAS, FOB, CFR en CIF), wat we hieronder toelichten.

Waarom zijn incoterms van vitaal belang in internationale handel?

IncotermsIncoterms staat in feit voor IN-ternational CO-mmercial TERMS. Het zijn regels die zijn gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en die betrekking hebben op internationaal handelsrecht. Volgens het ICC bieden de incoterm-regels internationaal aanvaarde definities en interpretatieregels voor de meest gangbare commerciële termen die worden gebruikt in contracten voor de verkoop van goederen. Alle internationale aankopen worden verwerkt op een overeengekomen incoterm om te bepalen welke partij juridisch kosten en risico’s loopt. Incoterms worden duidelijk vermeldt op relevante verzenddocumenten.

De 3 meest voorkomende incoterms die je moet kennen

Zoals gezegd zijn er dus verschillende soorten incoterms, en zal je die (ongeacht of je verkoper / koper bent) goed moeten snappen …omdat je dan een weloverwogen keuze kan maken hiermee akkoord te gaan of niet. Er zijn namelijk verschillende situaties denkbaar en daar kan elke keer weer een andere incoterm bij komen kijken. Je doet er dus slim aan hieronder te kijken welke incoterms er kunnen worden toegepast, maar hier ook meer over te leren …ontdek de 3 meest voorkomende incoterms hieronder.

EXW – Ex Works of Ex Warehouse

• Ex Works incoterm is wanneer de verkoper de goederen ter beschikking stelt aan de koper, op een door de verkoper bepaalde locatie of op een andere genoemde plaats (bv. een fabriek, magazijn of iets anders).

• De verkoper hoeft de goederen niet op een verzamel-voertuig te laden. En hoeft ze ook niet in te klaren voor export, wanneer een dergelijke inklaring van toepassing is.

FOB – Free On Board

• De verkoper levert de goederen aan boord van het door de koper aangeduide vaartuig in de genoemde haven van verzending.

• Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de producten zich aan boord van het schip bevinden. De koper draagt vanaf dat moment alle kosten.

CFR – Cost and Freight

• De verkoper levert de goederen aan boord van het schip of schaft de reeds geleverde goederen aan.

• Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de producten zich aan boord van het schip bevinden.

• De verkoper moet een contract afsluiten voor en betalen van de kosten en vrachtvervoer die nodig zijn om de goederen naar de genoemde haven van bestemming te brengen.

En ook de andere incoterms even in het kort uitgelegd …

Er zijn dus een 3-tal incoterms die veel worden gebruikt, maar dat betekent niet dat er verder geen andere incoterms bestaan. We laten je hieronder ook even in het kort kennismaken met de andere mogelijkheden die je hebt.

FCA – Fee Carrier

• De verkoper levert de goederen aan de vervoerder of een andere door de koper aangewezen persoon op het terrein van de verkoper of een andere genoemde plaats.

• Partijen doen er goed aan om het punt binnen de genoemde plaats van levering zo expliciet mogelijk te specificeren, aangezien het risico op dat punt overgaat op de koper.

CPT – Carriege Paid To

• De verkoper levert de goederen af bij de vervoerder of een andere door de verkoper aangewezen persoon op een overeengekomen plaats (indien een dergelijke plaats tussen partijen is overeengekomen).

• De verkoper moet een contract afsluiten en de vervoerskosten betalen die nodig zijn om de goederen naar de genoemde plaats van bestemming te brengen.

CIP – Carriege And Insurance Paid To

• De verkoper heeft dezelfde verantwoordelijkheden zoals dat ook bij CPT het geval is, maar sluit ook een verzekeringsdekking af tegen het risico van de koper op verlies of beschadiging van de goederen tijdens het vervoer.

• De koper dient er rekening mee te houden dat onder CIP de verkoper verplicht is om alleen een verzekering af te sluiten op basis van een minimumdekking. Indien de koper meer verzekeringsbescherming wenst, moet hij of zij dit nadrukkelijk met de verkoper overeenkomen of zelf een aanvullende verzekering afsluiten.

DAT – Delivery At Terminal

• De verkoper levert wanneer de goederen, eenmaal gelost uit het aankomende vervoermiddel, ter beschikking worden gesteld aan de koper op een genoemde terminal in de aangewezen haven of plaats van bestemming. “Terminal” omvat een plaats, al dan niet overdekt, zoals een kade, magazijn, containerwerf of weg-, spoor- of luchtvrachtterminal.

• De verkoper draagt alle risico's die gepaard gaan met het brengen van de goederen naar en het lossen ervan op de terminal in de genoemde haven of plaats van bestemming.

DAP – Delivery At Place

• De verkoper levert af op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aankomende vervoersmiddel gereed om te lossen op de genoemde plaats van bestemming.

• De verkoper draagt alle risico's die gepaard gaan met het brengen van de goederen naar de genoemde plaats.

DDP – Delivered Duty Paid

• De verkoper levert de goederen af op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, ingeklaard voor invoer op het aankomende vervoermiddel en klaar om te lossen op de genoemde plaats van bestemming.

• De verkoper draagt alle kosten en risico's om de goederen naar de plaats van bestemming te brengen. Ze moeten de producten niet alleen voor export maar ook voor import inklaren, om alle rechten te betalen voor zowel export en import …maar ook om alle douaneformaliteiten te vervullen.

Overige regels voor vervoer over zee en binnenwateren

Er zijn ook nog wat andere regels waar je met zeevracht (of binnenwateren) mee te maken kan krijgen …ontdek ze hieronder.

FAS – Free Alongsire Ship

• De verkoper levert wanneer de goederen naast het schip worden geplaatst (bijvoorbeeld op een kade of een binnenschip), aangewezen door de koper in de genoemde laadhaven.

• Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de producten zich langszij het schip bevinden. De koper draagt vanaf dat moment alle kosten.

CIF – Cost, Insurance and Freight

• De verkoper levert de goederen aan boord van het schip of schaft de reeds geleverde goederen aan. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de producten zich op het schip bevinden.

• De verkoper moet een contract afsluiten en betalen voor de kosten en vracht die nodig zijn om de goederen naar de genoemde haven van bestemming te brengen.

• De verkoper sluit ook een verzekeringsdekking af tegen het risico van de koper op verlies of beschadiging van de goederen tijdens het vervoer.

• De koper moet er rekening mee houden dat onder CIF de verkoper verplicht is om alleen een verzekering af te sluiten op basis van een minimale dekking. Indien de koper meer verzekeringsbescherming wenst, moet hij dit nadrukkelijk met de verkoper overeenkomen of zelf een aanvullende verzekering afsluiten.

Wil jij extra hulp bij internationale handel en kiezen van incoterms?

Je hebt nu een basis van wat incoterms zijn, en ook welke soorten er zijn die gebruik kunnen worden bij internationale handel. Er zitten bij elke incoterm natuurlijk voor- en nadelen aan voor de exporteur (verkopende partij) en importeur (inkopende partij). En om daar goede keuzes in te maken (waardoor je dus uiteindelijk bv. ook akkoord kan gaan met bepaalde incoterms) is het uiterst belangrijk deze eerst goed te snappen. Incoterms zijn in het leven geroepen om een einde te maken aan geschillen die anders veel tijd en / of geld kosten. Wanneer alles duidelijk in deze voorwaarden vermeldt staat zijn er geen onduidelijkheden voor beide partijen, en weet je ook allebei wat je kan verwachten + welke eigen taken en verplichtingen je hebt naar de andere partij toe. Wil je er meer hulp bij …contact ons dan!


Reactie plaatsen