One Stop Shop regeling - Dit is wat je absoluut moet weten
One Stop Shop regeling - Dit is wat je absoluut moet weten
21 augustus 2021 

One Stop Shop regeling - Dit is wat je absoluut moet weten

Wanneer jij ondernemer bent en over landsgrenzen verkoopt (bv. op de Amazon Marketplace) …dan zal je rekening moeten houden met de veranderingen die vanaf 1 juli 2021 gelden. Zo krijg je namelijk te maken met nieuwe BTW-regels en zal het drempelbedrag bij verkopen op afstand lager worden. Veder krijg je ook te maken met een nieuwe simpelere BTW-aangifte middels het éénloketsysteem ofwel One Stop Shop regeling. In dit artikel brengen we je helemaal op de hoogte van die nieuwste ontwikkelingen. En weet je dus ook na het lezen ervan hoe alles in de vernieuwde situatie werkt.

Je krijgt bij ondernemen te maken met verschillende BTW-registraties in het buitenland, verkopen op afstand en overige zaken …wanneer jij producten verkoopt aan consumenten die zich bv. in andere lidstaten van de EU bevinden. Zo heb je ook de bekende drempelbedragen voor BTW (en mag dan tot een bepaald bedrag de BTW in Nederland regelen, daarboven ben je BTW-plichtig in het land waar je klanten zich dan bevinden). Er zijn dit jaar echter een aantal zaken veranderd, het is belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent.

Wellicht heb je zelf een internationale website, verkoop je op Amazon of heb je een hele reeks aan verkoopkanalen die zich door de hele EU bevinden en waarbij je dus ook alle klanten binnen de Europese Unie kan voorzien van jouw producten. In al die gevallen waarbij je dus over landsgrenzen verkoopt zal je te maken krijgen met een aantal zaken. En nu dus ook met de One Stop Shop regeling (éénloketsysteem).

Laten we er eens even naar gaan kijken …


Heb je vragen over de One Stop Shop of BTW aangiftes, via onze partner krijg je korting, maar zij kunnen ook al jouw vragen beantwoorden..

Neem hier vrijblijvend contact op

Wat zijn de BTW-regels binnen de Europese Unie (EU)?

Wat zijn de BTW-regels binnen de Europese Unie

Het is zo dat in alle landen binnen de Europese Unie BTW wordt geheven op producten, en hoe hoog dat is wordt door landen zelf bepaalt (en het is dus belangrijk dat jij goed op de hoogte bent van die BTW tarieven in het buitenland) …welke landen er uiteindelijk BTW mogen heffen is afhankelijk van onder meer:

• in welk land de producten aankomen (het land waar vanuit gekocht wordt);
• uit welke land de producten worden verstuurd / vertrekken;
• het land waarin producten zijn geïmporteerd van landen buiten de EU;
• wie bij de invoer van producten de afnemer, webshop, leverancier etc. zijn;
• of er geleverd wordt aan ondernemers (met btw-nummers) of consumenten (zonder een btw-nummer).

Hoe gaat dat er in de praktijk aan toe?

In feite krijgen Nederlandse ondernemers die vanuit eigen land aan consumenten verkopen die zich in andere landen bevinden, te maken met het zogeheten “bestemmingslandprincipe” …en dat geldt voor zowel intra-EU verkopen en verkopen uit derde landen (ofwel landen die zich buiten de Europese Unie bevinden). Het komt er dus op neer dat jij BTW rekent aan de klant over de producten die jij verkoopt, aan de hand van het BTW-tarief wat in zijn of haar land geldt voor die producten. Blijf je hierbij onder de geldende drempelbedragen voor dat specifieke land, mag je gewoon onder Nederlandse wetgeving BTW in rekening blijven brengen …zit je erboven dient er vanaf dat punt BTW te worden afgedragen in het land waar jouw klanten zich bevinden.

Wat zijn de nieuwe (BTW) regels per 1 juli 2021?

Er zijn drastische veranderingen doorgevoerd vanaf 1 juli 2021, omtrent die BTW-verplichtingen …want de nieuwe regel geldt: wanneer jij meer dan 10.000 euro omzet haalt uit verkopen aan klanten die zich in andere landen binnen de EU bevinden terwijl jij bv. een Nederlandse webshop hebt, zal je met die nieuwe regels te maken krijgen.

Wanneer jij onder de 10.000 euro aan omzet uit buitenlandse verkopen blijft (dus je verkoopt niet meer dan 10.000 euro aan klanten die zich in andere lidstaten van de EU bevinden) …dan mag je gewoon Nederlandse BTW in rekening blijven brengen aan die klanten.

Maar …wat verandert er dan precies?

Laten we eens kijken naar de veranderingen die de One Stop Shop regeling met zich meebrengt en alles goed in kaart brengen.

Om te beginnen zal de BTW-vrijstelling voor import tot 22 euro verdwijnen

Wat de EU eigenlijk doet is een “level playing field” creëren …door verkopers binnen en buiten de EU op dezelfde manier te behandelen. En hiermee vervalt dus de zogeheten BTW-vrijstelling voor invoer-BTW van zendingen tot en met 22 euro. Bij invoer van producten binnen de EU is altijd invoer-BTW verschuldigd. Verder kan je ook te maken krijgen met de nodige inklaringskosten (ofwel douane en post of koeriersbedrijven die geld in rekening brengen voor de inklaring van je goederen). Weliswaar blijven zendingen tot en met 150 euro vrijgesteld van invoerrechten.

Laten we er een voorbeeld bij pakken: stel …je gaat producten importeren uit China en wil die via bol.com verkopen aan klanten in België. Je zal dan BTW moeten afdragen in België …iets wat heel makkelijk kan met gebruik van de “invoerregeling” binnen het éénloketsysteem ofwel One Stop Shop regeling.

Alle specifieke EU drempelbedragen verdwijnen …

Je zal niet meer te maken krijgen met de zogeheten drempelbedragen bij intra-EU afstandsverkopen …want die komen te vervallen. Er zal dus 1 nieuw (universeel) drempelbedrag gelden van 10.000 euro, een drempelbedrag dat op alle intra-EU afstandsverkopen van toepassing zal zijn incl. digitale diensten die aan consumenten in de EU worden geleverd. Voor 2021 heb je nog een uitzonderingsgeval, want voor de rest van 2021 krijg je al te maken met het volledige drempelbedrag van 10.000 euro …daarna zal datzelfde drempelbedrag gaan gelden voor elk kalenderjaar.

Waarbij je elk jaar natuurlijk zelf het drempelbedrag in de gaten zal houden. Ga je er in een jaar op een bepaalt moment overheen, zal je vanaf dat moment BTW-plichtig worden in het land waar je buitenlandse klant zich bevindt binnen de EU en moet je ook het daar geldende BTW-tarief rekenen over je producten aan die klant. In het jaar daarna kan je er bv. weer onder zitten en mag je in theorie dus weer nationaal BTW-tarief gaan rekenen (dus het in Nederland geldende tarief). Echter …dit zal wel gevolgen hebben op je administratie, het is ook toegestaan om het lokale tarief te blijven rekenen.

Verder moet je ook rekening houden met de manier waarop je de BTW-tarieven in andere landen zal gaan factureren. Op welk moment ga je bv. over tot facturatie met buitenlandse tarieven en hoeveel van de factuur (bij overlapping van het drempelbedrag) zal je dan moeten belasten met het buitenlandse BTW-tarief? Het is eigenlijk vrij simpel. De factuur waarmee je het drempelbedrag zal overschrijden zal je volledig belasten met het buitenlandse BTW-tarief …en vanaf dat punt zal je dus het buitenlandse (of van meerdere landen natuurlijk) BTW-tarief gaan rekenen op je facturen.

En vervolgens zal je dus voor de BTW-aangifte 2 opties hebben om die BTW af te dragen …want dat kan namelijk met een BTW-aangifte per afzonderlijk EU-land, of met de nieuwe One Stop Shop regeling (het éénloketsysteem van de Belastingdienst), overigens mag je niet beide manieren gebruiken.

Wanneer jij gebruik maakt van de One Stop Shop Regeling (éénloketsysteem), en de verschuldigde BTW afdraagt aan de Nederlandse Belastingdienst, betalen die de BTW door aan de landen waaraan jij dat verschuldigd bent. Op het moment dat jij dus voor 5.000 euro producten levert aan Duitse consumenten, en vervolgens 10.000 euro op bestelling levert aan Spaanse particulieren …zal je dus bij overschrijden van het drempelbedrag de in het die landen geldende BTW-tarieven moeten hanteren voor je buitenlandse klanten (wat dus per land kan verschillen en rekening mee dient te houden voor facturatie).

Platformen en BTW-afdracht bij een actieve rol

Er verandert ook nog iets anders met de nieuwe BTW-regels en One Stop Shop regeling, namelijk het feit dat platformen een “actieve” rol kunnen spelen in het aankoopproces. Op uitzonderingen na dat platformen alleen een soort tussenschakel zijn om klant en verkoper bij elkaar te brengen, zullen de meeste platformen vandaag de dag (en zeker Amazon.com, Bol.com en meer daarvan) die actieve rol spelen tijdens het ondernemen. Want ze maken het bv. mogelijk dat klanten via hun platform kunnen betalen met iDeal of andere betaalmethodes …en kunnen zelfs de producten leveren aan je klanten met bv. Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) of Logistiek via Bol.com (LvB). Op dat moment zullen die platformen onder nieuwe regelgeving verantwoordelijk zijn voor de BTW-afdracht. Ze worden dus verantwoordelijk BTW af te dragen in het land (met de daar geldende BTW-tarieven) waar de klant zich bevindt.

Verder geldt er ook dat:

• een leverancier / verkoper via dat platform goederen levert aan consumenten binnen de Europese Unie (EU);
• waarde van die goederen maximaal 150 euro bedraagt;
• producten worden ingevoerd in landen binnen de EU.

Wanneer het bedrag over die 150 euro gaat zal het platform ook BTW verschuldigd zijn aan het land van de consument, op het moment dat een ondernemer zich niet in een land binnen de Europese Unie bevindt en de goederen van de ene EU-lidstaat naar een consument in een andere lidstaat van Europese Unie zullen gaan.

Heb je een platform waarmee jij goederen rechtstreek laat verzenden door verkopers van buiten de Europese Unie (EU) naar klanten die zich in de EU bevinden …dan zal je samen met een fiscaal adviseur moeten kijken of jij door die nieuwe regels omtrent BTW en de One Stop Shop regeling met grotere BTW-verplichtingen en aansprakelijkheid te maken krijgt …zorg ervoor dat je het goed uitzoekt om alles in correcte banen te leiden.

Bestaan er ook uitzonderingen voor het drempelbedrag?

Wanneer jij zogeheten accijnsgoederen levert (zoals benzine of andere hieronder geldende producten die jij zou kunnen verkopen), hoef je geen rekening te houden met het nieuwe drempelbedrag. Verder vallen hieronder ook nieuwe of bijna nieuwe vervoersmiddelen. Bij elke levering die je maakt naar landen binnen de EU zal je het BTW-tarief rekenen wat in die landen geldt.

Het kan ook zijn dat je goederen verkoopt onder de zogeheten margeregeling, welke ook niet meetellen voor het drempelbedrag.

Éénloketsysteem (One Stop Shop regeling)

Je zal goed op de hoogte moeten zijn, wie er na de wetswijziging gebruik mogen maken van die One Stop Shop regeling (OSS) …de huidige MOSS-regeling (voor leveranciers van digitale diensten binnen de EU) zal dus overgaan in het nieuwe éénloketsysteem …check onderstaande zaken die betrekking hebben met die wetswijziging:

• alle gebruikers van de huidige MOSS-regeling geven vanaf 1 juli 2021 hun btw aan via het nieuwe éénloketsysteem (One Stop Shop regeling);
• eveneens mogen afstandsverkopen via het nieuwe portaal worden aangeven …kom je met beide leveringen, digitale diensten en goederen, boven het drempelbedrag van die 10.000 euro uit, dan mag je via dit portaal je aangifte doen.
• wanneer jij in andere landen BTW verschuldigd bent middels verkopen aan consumenten kan je dit via het OSS-portal van de Nederlandse Belastingdienst aangeven …en dat kan gedaan worden met de “Unieregeling”, en een BTW-registratie in andere landen zal dan ook niet meer nodig zijn bij het verkopen over landsgrenzen binnen de EU;
• en bedrijven die producten van buiten de EU aan consumenten in een ander EU-land verkopen en rechtstreeks laten afleveren, kunnen het ook OSS-portal gebruiken …het kan met de zogeheten invoerregeling binnen het portaal;
• vervolgens regelt de Nederlandse Belastingdienst dat die via het OSS-portal (One Stop Shop portaal) aangegeven BTW dan bij het juiste EU-land terecht zal komen;
• dienstverleners mogen op dezelfde wijze hun BTW aangeven …op het moment dat een Nederlandse timmerman een huis bouwt in Spanje zal die dus ook het Spaanse BTW-tarief in rekening brengen en maakt dat die ondernemer dus ook BTW-plichtig in Spanje.

Ter aanvulling op dat laatste kan het natuurlijk ook dat die ondernemer al een BTW-registratie gedaan heeft en lokaal aangifte doet in Spanje, een andere optie is dat hij of zij zijn aangifte via het nieuwe éénloketsysteem zal doen ofwel via de One Stop Shop regeling …wanneer dat gebeurt zal je wel bestaande BTW-registratie nummers moeten de-registreren.

Echter …wanneer die BTW-registratie nodig is voor bepaalde gerelateerde belastingzaken zoals bv. voorbelasting, mag hij of zij dat nummer ook behouden.

Verder kan afgedragen BTW in België niet via het éénloketsysteem worden teruggevraagd. Hiervoor moet die ondernemer dan een apart verzoek voor teruggaaf bij de Nederlandse Belastingdienst indienen. Dan is het verzorgen van een lokale aangifte handiger. Want dit scheelt namelijk administratieve handelingen.

Hoe werkt dat bij opgeslagen goederen?

Op het moment dat ondernemers (verkopers) goederen in een ander EU-land hebben opgeslagen dan zal er een BTW nummer in die EU-lidstaat nodig zijn. En de door die ondernemer geleverde goederen vanuit dit buitenlandse magazijn worden met lokaal BTW-tarief belast. Ze worden vanuit een ander land dan Nederland geleverd en kun je dan ook niet via de One Stop Shop regeling met het OSS-portal aangeven. Kortom …er zal BTW-aangifte moeten worden gedaan in het desbetreffende EU-land.

Een voorbeeld om het te verduidelijken:
Het kan bv. dat je gebruik maakt van Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) in Italië. En dat komt er natuurlijk op neer dat Amazon de complete orderafhandeling voor je regelt op het moment dat klanten iets bij je bestellen. Je hebt hiervoor lokaal een voorraad goederen in Italië liggen. En Amazon zal je dan ook vragen om een Italiaans BTW-nummer. Er is geen sprake van verkopen op afstand wanneer jij alleen aan Italiaanse consumenten levert. Het gaat dan namelijk om een lokale verzending en die verwerk je gewoon op jouw lokale Italiaanse BTW-aangifte. En daarbij zijn de verkopen aan Amazon een B2B-transactie en ook geen afstandsverkoop.

Echter …voor afstandsverkopen naar consumenten in andere EU-landen vanuit Nederland, zal je een keuze maken: doe je lokaal aangifte en kies je voor een lokale registratie in de betreffende landen waarin je zaken gaat doen of kies je voor het gebruik van de One Stop Shop regeling, ofwel het éénloketsysteem (OSS-portal).

Wanneer jij de keuze maakt voor het éénloketsysteem geef je daar al je afstandsverkopen aan buitenlandse consumenten in andere EU-landen aan.

Je registratie in Italië voor bijvoorbeeld B2B-leveringen en nationale transacties zit het gebruik van OSS dus niet in de weg. Het Italiaanse BTW-nummer gebruik je voor andere omzetbelasting-gerelateerde zaken.

En hoe zit dat met de BTW en KOR?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je van de kleineondernemersregeling (KOR) gebruikmaakt, wanneer je een jaaromzet hebt van minder dan 20.000 euro. En door jouw deelname aan die KOR heb je BTW-vrijstelling. Op het moment dat je met jouw webshop de drempel van 10.000 euro aan omzet in andere EU-lidstaten dan Nederland overschrijdt, word je btw-plichtig in de betreffende EU-lidstaten. Vanaf dat moment gelden dus lokale BTW-regels van de EU-lidstaat waar je consument zich bevindt. Waarbij de Nederlandse KOR dus niet meer van toepassing is voor dit specifieke geval.

Over deze omzet zal je lokaal aangifte moeten doen. Je kunt dan aanmelden voor de “Unieregeling” binnen het éénloketsysteem (OSS) of je registreert je lokaal voor de BTW en doet lokaal aangifte in het land waarin je zaken doet en dus ook BTW-plichtig bent in zo’n situatie. Wanneer je bv. ook in het betreffende land inkoopt met lokale BTW, kan dit voordeliger zijn. Want de betaalde BTW kan je dan direct in je aangifte verrekenen. En de omzet waarover je lokaal aangifte doet in een ander EU-land telt niet mee voor de KOR. Je kunt de KOR blijven toepassen totdat je een omzet van 20.000 euro in Nederland bereikt …houdt daar dan ook rekening mee.

Wanneer je op jaarbasis met jouw buitenlandse verkopen in de EU onder de 10.000 euro blijft en deze omzet samen met je Nederlandse omzet niet meer dan 20.000 euro is, mag je gewoon onder de KOR blijven werken. Je berekent dan ook geen BTW en geeft daarbij tevens geen BTW aan.

De One Stop Shop regeling (éénloketsysteem) invoering

Je krijgt bij de OSS te maken met 3 vrijwillige regelingen:

• zogeheten “Unieregeling” voor in de Europese Unie gevestigde bedrijven die tenminste 1 vestiging hebben in een andere EU-lidstaat (en deze regeling geldt voor intra-EU afstandsverkopen en dienstverrichtingen);
• anderzijds de “niet-Unieregeling” voor buiten de Europese Unie gevestigde bedrijven zonder dus ook vestigingen van hun onderneming in andere EU-lidstaten (en deze regeling geldt voor dienstverrichtingen);
• en dan ook nog de “Invoerregeling” voor afstandsverkopen van niet EU-goederen met een waarde die maximaal 150 euro bedraagt.

Overigens ondersteunt de Belastingdienst het éénloketsysteem (OSS) ook met een tijdelijk ingericht en zogeheten “noodspoor” …het betekent dat je bovengenoemde regelingen kan gebruiken, waarbij enkele specifieke beperkingen gelden:

• de gegevens worden voor een deel handmatig verwerkt, wat de kans op fouten natuurlijk iets kan vergroten;
• aanmeldingen en aangiftes hebben een langere zogeheten “doorlooptijd”;
• en de handmatige verwerking kan mogelijk onvolledige uitwisseling van informatie met andere EU-landen tot gevolg hebben. Verder geeft de Belastingdienst aan dat eventuele vertragingen die met het systeem gepaard kunnen gaan in de BTW-afdracht naar het andere EU-land geen gevolgen hebben …en een vertraging zal je dan ook bv. geen boete opleveren vanuit de EU-lidstaat waar jij BTW-plichtig bent omdat er zaken worden gedaan;
• wil je een aangifte doen via softwarepakketten, ook wel eens system-to-system genoemd …dat kan niet via het noodspoor.

Hoe gebruik je dat éénloketsysteem (OSS)?

• er kan gebruik gemaakt worden van het éénloketsysteem via “Mijn Belastingdienst Zakelijk” en dan vervolgens het tabblad > EU-BTW éénloketsysteem …hier kunnen dan aangifte en aanmeldingen worden verwerkt;
• en voor aanmelding en aangiftes heb je eHerkenning (niveau 3) nodig …heb je een eenmanszaak kan je ook DigiD gebruiken …het is belangrijke je apart voor iedere regeling aan te melden …en bij iedere aanvraag voer je dezelfde NAW-gegevens in;
• het aanmeldingen voor de Unieregeling en Invoerregeling kan verder op elk gewenst of noodzakelijk moment …er kan per direct gebruik worden gemaakt van de regelingen indien nodig;
• maak je gebruik van de Invoerregeling dan verzorg je elke maand een aangifte binnen het “OSS” systeem;
• en maak je gebruik van de Unieregeling dan zal je een kwartaalaangifte doen.

Je zal natuurlijk een (mogelijk) buitenlandse BTW-aangifte doen …maar ook een normale BTW-aangifte voor je Nederlandse omzet. Afhankelijk van welke regeling je gebruikt, doe je meerdere BTW-aangiftes die per tijdvak kunnen verschillen.

Wat verandert er in douanewetgeving voor e-commerce zendingen?

Ook de douanewetgeving voor e-commerce-zendingen is veranderd. Want voor alle zendingen met een waarde tot 150 euro is nu een elektronische aangifte ten invoer verplicht. Verder zijn er voor deze kleine zendingen 2 nieuwe regelingen:

• want zo kunnen leveranciers die goederen leveren vanuit landen buiten de EU onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de nieuwe “Invoerregeling” binnen het OSS-portal …met deze regeling zal de leverancier maandelijks aangifte doen in 1 EU-land …deze regeling geldt alleen voor zendingen met een waarde tot 150 euro …in plaats van invoer-BTW draagt de leverancier via het OSS systeem direct de BTW af die van toepassing is in het land van bestemming …de klant betaalt zo lokale btw op het aankoopmoment in je webshop …wanneer er gebruik wordt gemaakt van die Invoerregeling binnen het OSS-portal krijg je hiervoor een zogeheten “Invoer One Stop Shop nummer”, een invoer OSS-nummer (IOSS). En derde partijen zoals post- en koeriersbedrijven mogen jouw IOSS-nummer gebruiken voor de invoeraangifte bij de douane;
• en voor bv. douane-agenten, vervoers- en postbedrijven geldt een andere regeling wanneer bedrijven die zogeheten Invoerregeling niet gebruiken. Want in dat geval zal de douane aan de EU-grens een schatting in waarde maken van de goederenzending. En bedrijven innen de verschuldigde BTW direct bij de consument. Verder rapporteren zij maandelijks de verschuldigde invoer-BTW en dragen dit af via een elektronische aangifte. Het geldt dus alleen bij zendingen met een waarde tot 150 euro.

En de waarde van 150 euro geldt per zending en is daarbij exclusief BTW …op het moment dat je per zending meerdere producten levert aan dezelfde consument, tel je de waarde van deze goederen bij elkaar op. Wanneer vracht- en verzekeringskosten apart op de factuur staan vermeldt, zijn deze niet in de prijs inbegrepen. Je zal deze kosten dan ook niet meenemen in de waardebepaling van de 150 euro die hiervoor van toepassing blijft.

Wat verandert er voor jou precies?

Wat verandert er voor jou precies

Er kunnen dus best wat dingen voor je veranderen …zorg ervoor dat jij er op tijd bij bent, want nu het drempelbedrag een stuk lager ligt zal je met veel dingen in die nieuwe situatie rekening moeten houden. Wanneer jij op tijd weet waar jouw klanten vandaan komen en in welke landen jij dus BTW-aangiftes zal moeten doen kan je dat op sneller regelen. En kan je dit met de nieuwe One Stop Shop regeling (éénloketsysteem) via de Belastingdienst fixen. Of misschien verandert er vrij weinig voor je. Hoe dan ook …met deze informatie ben je nu alert van wat er allemaal gaat veranderen.

Want voor de meeste ondernemers zijn de nieuwe regels wel van toepassing, omdat er tegenwoordig steeds vaker internationaal handel wordt gedreven en dat ook via grote platformen gebeurt zoals Amazon.com.

En waarschijnlijk zal jij dus ook met nieuwe regels te maken krijgen.

Het is ook goed alvast kennis te nemen van die nieuwe regels, wanneer jij net begint met verkopen in andere EU-landen (lidstaten).

TIP: heb je nog geen eHerkenning is het raadzaam dit op tijd aan te vragen, en kan je zelfs in aanmerking komen voor de “Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst” voor wanneer je een zogeheten eH3-inlogmiddel aanschaft voor je aanmelding bij het nieuwe OSS-portaal!

Heb je vragen over de One Stop Shop of BTW aangiftes, via onze partner krijg je korting, maar zij kunnen ook al jouw vragen beantwoorden..

Neem hier vrijblijvend contact op

Over de schrijver
Mijn naam is Bas urlings, Ik sta ook wel "bekend" als "Ondernemer op Slippers", ik reisde namelijk 2 jaar lang rond de wereld terwijl mijn E-commerce business door draaide en zelfs uitgroeide tot het snelstgroeiende Crossborder E-Commerce bedrijf van Nederland! In 2018 won ik de Crossborder Award en een Gazelle Award als bekroning op deze snelle groei. De belangrijkste groei maakte we op Marketplaces en met name Amazon zo heb ik inmiddels meer dan 14 Miljoen omgezet via Marketplaces en leer ik nu andere ondernemers om succesvol te verkopen op Amazon en Bol.com!
Reactie plaatsen