BTW in België: Voorkom grote problemen met belastingen in België
BTW in België: Voorkom grote problemen met je belasting op deze 5 manieren

BTW in België: Voorkom grote problemen met je belasting op deze 5 manieren

Wanneer je ondernemer bent, zal je altijd met BTW te maken krijgen. In Nederland is dat niet zo heel ingewikkeld, want je hebt een bepaalt tarief en dat hef je gewoon over de geleverde producten of diensten. Maar hoe werkt BTW in België dan en waar zal je allemaal rekening mee moeten houden?

Stel …je wilt producten verkopen op Amazon, de kans is groot dat je dan niet alleen een Nederlands publiek zal bedienen. Het kan zijn dat je naast verkopen op Amazon Nederland (Amazon.nl) ook een andere Amazon Marketplace wilt bestormen (of wellicht zelf meerdere marktplaatsen). In dat geval krijg je ook te maken met buitenlandse verrekening van de BTW …en dat is iets waar iedere ondernemer rekening mee dient te houden, immers wil je dat alle zaakjes goed op orde zijn en niet achteraf voor verassingen of zelfs boetes komt te staan.

Er zijn verschillende manieren waarop BTW in België werkt, en dat hangt af van je persoonlijke situatie (van je bedrijf). We gaan je hieronder laten zien welke dit zijn en wanneer jij BTW in België zal moeten afdragen. Zo ben je na het lezen van dit artikel beter voorbereid op het in rekening brengen van BTW in het land van onze zuiderburen.


Is je bedrijf in België gevestigd? Dan werkt BTW in België zo!

Is je bedrijf in België gevestigd

Op de eerste plaats zal je moeten kijken waar jouw bedrijf gevestigd is. Heb jij een Belgisch bedrijf dat aan Belgische klanten goederen en diensten levert (dus bv. wanneer jij een Belgische verkoper van drinkbekers bent en aan klanten in België levert)? In dat geval zal je op een andere manier BTW in België afdragen, dan wanneer je met jouw bedrijf in Nederland gevestigd bent. Je bent dan immers een Belgische onderneming en krijgt te maken met de in België geldende BTW tarieven.

Wanneer jij in België een onderneming hebt (of een vaste inrichting, wat neerkomt op een ingerichte bedrijfsruimte die over alle faciliteiten beschikt om een zelfstandige onderneming te kunnen runnen), zal je Belgische BTW in rekening brengen aan de hand van de daar geldende tarieven. Je kan vanuit die onderneming (bedrijfsruimte) goederen en diensten leveren aan derden die vanuit die locatie worden verricht.

Enkele voorbeelden van een vaste inrichting zijn:

• Je hebt bv. een winkel of andere verkoopgelegenheid waar klanten langs kunnen komen voor het aankopen van producten of gebruik maken van diensten, of die kunnen bestellen bij dit centrale punt. Wanneer jij verkoopt of afstand (wanneer jij dus hier in Nederland producten verkoopt aan Belgische klanten, zal je hier dus niet mee te maken krijgen).

• Hetzelfde geldt voor een fabriek waarin jij producten produceert, een werkplaats waarin jij werkzaamheden verricht voor klanten en een kantoor van waaruit jij diensten levert aan bv. de zakelijke markt.

Verder zal je ook even moeten weten dat een opslagplaats in België niet valt onder een vaste inrichting of bedrijf, omdat dit slecht wordt gebruikt voor ondersteunende activiteiten. Stel je hebt een opslagruimte in België gezien dit makkelijker is om (snel) aan Belgische klanten te kunnen leveren, maar je hebt een hoofdkantoor voor het runnen van jouw webshop in Nederland …dan heb je dus een onderneming in Nederland met slechts een opslagplaats in België die ondersteunend werkt in het geheel. Je zal dan op een andere manier met BTW in België om moeten gaan.

Hetzelfde geldt ook voor een vakantiewoning die je verhuurt in België …ook dit is geen vaste inrichting of “bedrijfsruimte”.

We gaan je ook even laten zien welke tarieven er gelden voor het heffen van BTW in België:

Standaardtarief: 21% en geldt voor de meeste goederen en diensten
Tussentarief: 12% het tarief voor zaken die gestimuleerd worden
Laag tarief: 9% voor basisbehoeften zoals voedingsmiddelen en medicijnen

En dan heb je ook nog het zogeheten nultarief die op sommige dingen van toepassing zal zijn …hierbij moet je bv. denken aan dag- en weekbladen of gerecycled papier waarvoor je dus geen BTW in België hoeft te heffen.

Nu je weet hoe er bij een Belgische onderneming gehandeld moet worden, gaan we ook eens kijken naar een manier van BTW in België afhandelen die op (hoogstwaarschijnlijk) de meeste Nederlandse verkopers van toepassing is.

1. Een in Nederland gevestigd bedrijf? Check hieronder dan op welke manier je BTW in België zal moeten regelen!

Het zal er namelijk bij veel ondernemers (verkopers) om gaan dat er producten vanuit een Nederlands bedrijf, aan klanten in België geleverd worden. En dan krijg je dus op een hele andere manier te maken met BTW in België. Zorg er dan eerst voor dat je onderstaande stappen bekijkt, om erachter te komen op welke manier jij om zal moeten gaan met BTW voor Belgische klanten en te voorkomen dat je achteraf voor verassingen komt te staan (of zelfs te maken krijgt met boetes van de Belastingdienst wanneer extreme fouten opduiken) …verdiep je dan ook eerst even in de materie, zodat je correct handelt omtrent BTW in België.

2. Goederen leveren (producten verkopen) aan Belgische ondernemers

Wanneer jij goederen levert aan ondernemers in België, zal je bijna altijd het nultarief (0%) toepassen en hoef je dus in dit geval geen BTW in België in rekening te brengen (tegen de daar geldende tarieven) …hierbij moet je er wel 100% zeker van zijn dat je goederen levert aan afnemers die aangifte doen. Je rekent dus de verkoopprijs af met die ondernemers, en hoeft geen BTW op de factuur te vermelden. Ga natuurlijk wel altijd even na of er op jouw een uitzondering van toepassing is om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt.

Verder moet je ook weten dat “ondernemers” tevens organisaties kunnen zijn die weliswaar geen echte onderneming zijn, maar wel btw-identificatienummers hebben. Je kan ook altijd even via de website van de Europese Commissie de gegevens van afnemers in België controleren, zoals naam- en adresgegevens maar ook het btw-identificatienummer van klanten die bij je bestellen.

Meer informatie over BTW bij het leveren van goederen aan Belgische ondernemers kan je ook hier vinden.

Wil je meer hulp bij het leveren van goederen naar het buitenland?
Check dan de belastingtool die je hiervoor kan gebruiken.

Of check de gegevens van je Belgische afnemer.

Al die zaken helpen je op een correcte manier met BTW in België om te gaan, zodat je alles eenvoudig in perfecte banen kan leiden.

3. Het leveren van diensten aan ondernemers in België

Bij het leveren van diensten aan ondernemers in België werkt het net even anders, want in dit geval verleg je meestal de BTW naar de klant. Ofwel de dienst is belast in België en er zal dus BTW in België door de afnemer worden berekent en betaalt. Het staat ook wel bekend onder de naam “intracommunautaire” dienst en veel Nederlandse ondernemers die in België diensten leveren werken op die manier.

En ook hier zijn ondernemers bv. ook organisaties die een btw-identificatienummer hebben, maar wellicht niet echt ondernemer zijn …toch vallen ze onder dezelfde noemer. Check altijd ook even de gegevens van je afnemer, zodat je zeker weet dat je met een afnemer te maken hebt die over zo’n btw-identificatienummer beschikt en jij op de juiste manier met de BTW in België om kan gaan voor je levering van goederen of diensten.

Lees hier meer over BTW in België voor diensten aan ondernemers die er gevestigd zijn op de website van de Belastingdienst …en gebruik ook deze tool om je te helpen.

4. Je levert diensten aan klanten in België die geen btw-aangifte doen

Het kan ook zijn dat je diensten levert aan partijen die geen btw-aangifte doen, en bv. dus geen bedrijf zijn. In dat geval zal je in de meeste gevallen 21% BTW in België in rekening brengen aan bv. particulieren voor de geleverde diensten. Zo kan het bv. zijn dat jij een bedrijf hebt dat naast goederen, ook de nodige servicecontracten verstrekt of reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht voor particuliere klanten die in België wonen …en je zal dus altijd moeten kijken welk BTW tarief in België jij in jouw persoonlijke situatie in rekening zal moeten brengen bij je klant.

Een ander scenario kan zijn dat je een advocaat bent …waarbij je ook Belgische cliënten helpt bij het vinden van recht. Je kan dan met een advocatenkantoor in Nederland gevestigd zijn en toch ook aan Belgische klanten je diensten leveren. In dat geval zal je dus ook op dezelfde manier dienen te handelen.

Nog een voorbeeld is een accountant waarvoor hetzelfde geldt …er zijn vanzelfsprekend nog veel meer diensten, welke je op dezelfde manier kan behandelen en waarvoor je zal moeten kijken in welk BTW tarief ze vallen om die op de juiste manier door te berekenen aan de klant.

5. Of goederen (producten) aan klanten leveren in België die eveneens geen btw-aangifte doen

Het kan ook zijn dat je goederen (producten) verkoopt aan klanten in België die geen btw-aangifte doen …bv. je verkoopt t-shirts aan Belgische klanten. In dat geval zal je BTW in België in rekening brengen, aan de hand van het daar geldende tarief en geef je die BTW ook in België aan.

Een kleine kanttekening is wel dat er uitzonderingen bestaan en die hebben te maken met een drempelbedrag voor verkopen in België (of andere landen). Wanneer jij niet boven dat drempelbedrag aan verkopen in België uitkomt, mag je Nederlandse BTW in rekening brengen. We raden je aan hiervoor ons “Global VAT Compliance” artikel te lezen, om die drempelbedragen te controleren. Verder zal je er natuurlijk ook rekening mee moeten houden dat die drempelbedragen kunnen wijzigen …zorg er dus voor dat je altijd de meeste relevante drempelbedragen hanteert (niet alleen voor je verkopen in België, maar ook bij het verkopen naar andere landen in de Europese Unie).

Zo kan het dus voorkomen dat je tot een bepaald bedrag Nederlandse BTW in rekening brengt op je verkopen aan klanten in België …en vanaf het drempelbedrag de BTW in België (het daar geldende tarief voor jouw producten) op de factuur zet en die daarna ook in België aangeeft.

Let bij het in rekening brengen van BTW in België ook op de factuur

Let bij het in rekening brengen van BTW in België ook op de factuur

Verder zal je nog even wat extra aandacht moeten besteden bij het opmaken van je factuur, wanneer jij aan Belgische ondernemers producten of diensten levert. Want je zal namelijk naast jouw eigen btw-nummer ook die van de afnemende partij op de factuur moeten vermelden. Het geldt alleen voor klanten die btw-aangifte doen en niet voor bv. particuliere klanten die dat niet doen. Je moet er dus 100% zeker van zijn dat de klant waaraan je levert ook ECHT een btw-aangifte doet. En kan dat checken via de volgende link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

In de meeste gevallen weet je vrij snel of iemand ondernemer is en dus ook een btw-aangifte zal moeten doen …echter, raden we je altijd aan het toch even te checken (zo voorkom je namelijk dat er achteraf toch nog BTW zal moeten worden betaald over de geleverde producten en / of diensten + wellicht zelfs boetes wanneer het uit de hand loopt).

Het in rekening brengen van BTW in België is, net zoals BTW op je factuur in Nederland, belangrijk om gelijk vanaf het begin goed op orde te hebben.

Wil jij toch iets meer hulp bij je BTW in België?

In het begin zal je even moeten checken naar wat op jou van toepassing is, en dan ook even moeten kijken naar BTW tarieven en drempelbedragen die er gelden. En dan weet je precies op welke manier er BTW in België moet worden verrekend. Het kan zijn dat je dit soort zaken toch liever door iemand wilt laten doen (bv. een administratiekantoor of gespecialiseerd personeel) …in dat geval hoef je er zelf niet mee in de weer te zijn.

Heb je nog vragen over BTW in Nederland of buitenland?

Stel ze dan gerust aan ons …of lees een van onze andere artikelen zoals “btw nummer aanvragen in het buitenland”, om te kijken hoe alles werkt bij verkopen in andere EU-landen omtrent de afhandeling en het verrekenen van BTW.

OSS regeling per medio 2021

Dit artikel is geschreven voor het ingaan van de OSS regeling, hier kan je meer over de OSS regeling lezen.

Of bekijk gewoon onderstaande video


Over de schrijver
Mijn naam is Bas urlings, Ik sta ook wel "bekend" als "Ondernemer op Slippers", ik reisde namelijk 2 jaar lang rond de wereld terwijl mijn E-commerce business door draaide en zelfs uitgroeide tot het snelstgroeiende Crossborder E-Commerce bedrijf van Nederland!In 2018 won ik de Crossborder Award en een Gazelle Award als bekroning op deze snelle groei. De belangrijkste groei maakte we op Marketplaces en met name Amazon zo heb ik inmiddels meer dan 14 Miljoen omgezet via Marketplaces en leer ik nu andere ondernemers om succesvol te verkopen op Amazon en Bol.com!
Reactie plaatsen