Escrow in cryptocurrencies: Wat is het en hoe werkt het precies?
Escrow in cryptocurrencies: Wat is het en hoe werkt het precies?
26 mei 2021 
in Crypto

Escrow in cryptocurrencies: Wat is het en hoe werkt het precies?

De economische en financiële diensten in de wereld van Cryptocurrencies zijn divers, en een daarvan is de escrow service. Het doel van deze dienst is om investeerders een betrouwbaar en veilig middel te bieden om hun Cryptocurrencies te bewaren. We gaan je hieronder laten zien wat het precies inhoudt, en ook welke voordelen die services met zich meebrengen.


Een “escrow” of escrow service is een van de meest betrouwbare en meest voorkomende bewaringsdiensten in het ecosysteem van de Cryptocurrencie-wereld. Deze dienst houdt in dat er een waarborgcontract wordt gesloten, waarbij de fondsen of activa zich in een reservefase bevinden door tussenkomst van een derde partij (of op een andere manier gesetteld wordt). Na het borgen en verifiëren van de naleving van de afspraken tussen de betrokken partijen, komen de gelden vrij. Dat wil zeggen, een derde partij of tussenpersoon wordt een geldbedrag aangesteld om het te vrijwaren tot aan de verificatie van bepaalde voorwaarden. Vervolgens wordt het geld vrijgegeven en afgeleverd bij de verkoper of dienstverlener, al naargelang het geval.

Dit type bewaringsdienst is uiterst handig bij het uitvoeren van zowel fysieke operaties en online overeenkomsten, omdat ze ons een middel bieden om een operatie op een neutrale, onpartijdige, stabiele en transparante manier uit te voeren. Overigens kunnen escrow services niet worden beïnvloed door een van de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn. In feite moet het resultaat dat ze presenteren getrouw worden aangepast aan de vooraf vastgestelde voorwaarden in de serviceovereenkomst. En daarom bieden deze een hoog niveau van veiligheid en vertrouwen aan de betrokken partijen.

Wat is een escrow betaling eigenlijk precies?

Wat is een escrow betaling eigenlijk precies

Een escrow betaling is de vrijwaring van gereserveerde valuta die wordt uitbetaald volgens plan op het moment dat alles naar vooraf gestelde afspraken is voltooid. Het is een veilig betalingssysteem dat bijvoorbeeld wordt gebruikt door bepaalde escrow diensten, en dat tot doel heeft veiligheid toe te voegen aan een economische uitwisseling tussen verschillende mensen (partijen).

Om dit te bereiken, kiezen mensen die een uitwisseling opzetten, een derde partij die zij vertrouwen tot een externe “agent” in het proces. En zo’n derde partij zal optreden in de vorm van een bewaarder die het geld beheert en ervoor zorgt dat de wisselkoersregels voor beide partijen worden gerespecteerd. Zo controleert de externe agent aan het einde van de uitwisseling of alles in orde is en wordt de betaling vrijgegeven zodat de ontvanger er gebruik van kan maken en ervan kan genieten. Op deze manier kunnen beide partijen volledig tevreden zijn met de uitwisseling en wordt het risico op schending van voorwaarden in een contract geëlimineerd.

In een wereld waarin we steeds meer de revolutionaire rol van Cryptocurrencies zien, vraagt je jezelf zeker af: wat is de logica van escrow betalingen? Ok …de waarheid, alle logica in de wereld, en dat is dat ze uiterst handig zijn, vooral wanneer je Cryptocurrencies, tokens of een andere waarde wilt uitwisselen met onbetrouwbare actoren. En bovendien is het in de Crypto-wereld het beste dat betalingen in escrow niet onder volledige controle bij een van de deelnemende partijen van die transacties komen te liggen, en zelfs die derde partij kan gewoon een “smart contract” zijn dat speciaal voor dit doel is ontworpen (we geven je straks nog even het voorbeeld van bv. XRP en Ripple).

Het doel van escrow betalingen

Het belangrijkste doel van escrow-betalingen is om de hoogste veiligheid te bieden aan de partijen tijdens een uitwisseling van valuta (waarde). Het idee is om elke negatieve situatie te vermijden die een van de partijen treft vanwege de oneerlijke behandeling van de ander.

Daarom wordt dit type betaling veel gebruikt, bijvoorbeeld in P2P-betalingsplatforms. Dit komt omdat het te allen tijde garandeert dat de partijen eerlijk zullen handelen. Omdat anders handelen kan leiden tot reputatieschade of verwijdering van de oneerlijke partij.

Hoe werkt een escrow service dan?

Om de veiligheid en het vertrouwen in de bij een overeenkomst betrokken partijen te garanderen, dient de escrow dienst te worden uitgevoerd door een onafhankelijke, neutrale en gecertificeerde derde partij. Met het doel zowel de verkoper en de koper te beschermen.

Een van de meest voorkomende manieren waarop bewaringsdiensten worden gebruikt, is om een product aan te schaffen (maar ook bv. een huis). Zo stort de koper het geld op een rekening van de escrow dienstverlener. En zodra je het product hebt ontvangen en gecontroleerd of het in goede staat is, moet je de escrow informeren om de overdracht naar de verkoper uit te voeren. Dat helpt dus om typische oplichting te voorkomen waarbij de ene persoon een storting doet voor een product en vervolgens de ander verdwijnt met het geld. Maar een ander veel voorkomend punt waarop deze methode van bewaringscontracten wordt gebruikt, is bij het verlenen van diensten.

En het wordt momenteel veel gebruikt in de wereld van Cryptocurrencies, waarin die vervolgens smart contracts gebruiken. Vervolgens, bij het betalen voor het verlenen van een dienst of het verwerven van een goed of activum, sluiten de twee betrokken partijen een overeenkomst. Waarmee er dus een soort begeleidingsproces plaatsvindt van de voorwaarden die relevant zijn voor de overeenkomst in termen van vorm, geld en tijd. De aanvrager of afnemer van de dienst doet de aanbetaling vooraf. En deze fondsen blijven in bewaring en worden bewaard op een geblokkeerde rekening. Wanneer die dienst of het product daarna is verzonden en de aanvrager desbetreffende status controleert en tevreden is, wordt het geld vrijgegeven aan de andere partij.

Gedecentraliseerde escrow betalingen: hoe werken ze?

Een “blockchain escrow betaling” werkt in principe hetzelfde in vergelijking met een traditionele escrow betaling. Met andere woorden, een escrow betaling heeft normaal gesproken drie deelnemers. En dat laat ons weten dat twee van hen de betrokken partijen zijn en de derde de tussenpersoon is bij geschillen. En bij een traditionele escrow betaling is de tussenpersoon degene die het geld aanhoudt, maar bij escrow betalingen op blockchain is dit niet nodig.

Want in tegenstelling tot traditionele escrow betalingen, hebben escrow betalingen op blockchain in dat opzicht een groot voordeel: het geld zal nooit echt de volledige controle hebben van één enkele actor. En dat lijkt misschien onzin of ongrijpbaar, maar dat is het niet. Het wordt namelijk mogelijk gemaakt door toepassingen van zogeheten smart contracts, en dat wil zeggen de mogelijkheid om transacties te plannen om bepaalde acties uit te voeren op basis van een reeks vooraf gedefinieerde, transparante en onveranderlijke voorwaarden alles met die blockchaintechnologie.

Laten we het in een voorbeeld bekijken:

Sonja heeft in totaal 10 BTC die ze wil gebruiken voor een stichting met nog 3 andere partijen en er wordt een “3-of-3 multisig-wallet” gemaakt voor elk van die begunstigden. Op die manier beschikken alle toegewezen partijen over een digitale handtekening en zal er dus een consensus nodig zijn van die partijen, alvorens er transacties kunnen plaatsvinden. In feite zal het mobiliseren van dat geld dus alleen mogelijk zijn met de digitale handtekening van hen allemaal voor die transacties met escrow.

En hoewel die kapitaalinjectie dus door 1 iemand wordt gedaan, zal er vervolgens een set regels bepalen wie, hoe en op welke manier er met het geld kan worden omgesprongen en transacties kunnen worden uitgevoerd.

Wanneer we dit voorbeeld in detail lezen, zullen we zien dat het geld niet echt onder controle staat van een van de actoren. Om al dat geld of een deel ervan te mobiliseren, is de handtekening van de drie betrokken partijen nodig, en indien dat niet mogelijk is, zal ze door de programmering van die portemonnee en de bijbehorende munten de controle over haar uitgegeven geld terugkrijgen. En dat maakt het systeem zeer veilig voor verschillende situaties, ook die waarin de partijen totaal van mening kunnen verschillen in hun opvattingen en beoordelingen. Het belangrijkste is echter dat de controle over het geld daadwerkelijk verdeeld is, geprogrammeerd onder voorwaarden die alle deelnemers accepteren (en dus ook weer teruggaat naar de rechtmatige eigenaar, wanneer er geschillen plaatsvinden hierover).

In dit voorbeeld hebben we Bitcoin gebruikt, maar het systeem is praktisch repliceerbaar in elke Cryptocurrency die de minimale functionaliteiten heeft. Blockchains zoals Ethereum of derivaten (Ethereum Classic of NEO) kunnen zelfs veel meer doen dankzij hun krachtige smart contracts. De waarheid is dat te allen tijde de pijlers van de blockchain aanwezig zijn: beveiliging en niet-vertrouwen in derden.

Voordelen

De escrow-service biedt grote voordelen voor zowel de koper en de verkoper. Maar het grootste voordeel is het garanderen van veiligheid en het opbouwen van vertrouwen tussen de betrokken partijen.

In het geval van de aanvrager van een dienst of afnemer van een product, elimineert de escrow volledig de mogelijkheid om het geïnvesteerde geld te verliezen . Indien je niet tevreden bent over de service of het product niet wordt geleverd, kan jouw geld worden terugbetaald. Vanuit het andere oogpunt in zo’n escrow transactie is er voor de dienstverlener of verkoper ook een voordeel. Aangezien het geld onder de hoede is van een neutrale derde partij, weet je zeker dat jij door het nakomen van de overeenkomst jouw gegarandeerde betaling ontvangt. En dat dit op tijd geleverd wordt voor het einde van het servicecontract.

In het geval van transacties met Cryptocurrencies, hebben escrow services het mogelijk gemaakt om meerdere transacties transparant en veilig uit te voeren. Met de garantie van totaal onbekende mensen kunnen ze hun operaties uitvoeren zonder dat ze met oplichterij of fraude te maken krijgen. Zoals bv. bij de aankoop van ICO’s , garandeert het gebruik van escrow zakelijkheid en verantwoordelijkheid voor investeerders die deze projecten willen financieren. Omdat het heel gewoon is dat ICO-ontwikkelaars weinig of niets bekend zijn in de zakenwereld, kan het een bepaalde omgeving van wantrouwen en onzekerheid creëren bij investeerders. En dus garanderen escrow diensten dat een ICO’s niet op mislukkingen uitlopen.

Verder bieden bewaringsdiensten daarom grote voordelen ten opzichte van traditionele vooruitbetalingssystemen. Het genereren van veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en het doen van veel meer werk maakt alles dus een stuk efficiënter en flexibeler.

Waar vind je escrow services?

Tegenwoordig zijn er meerdere bedrijven die escrow diensten aanbieden. Sommigen van hen zijn solide bedrijven met ruime ervaring op dit gebied. Hoewel het ook mogelijk is om nieuw opgerichte bedrijven te vinden die geen goede reputatie hebben voor het aanbieden van deze diensten, en je daarop goed zal moeten letten bij het maken van escrow transacties.

Het is net zoals bij andere dingen zo …en dat is te kijken (checken) welke partijen groot zijn in de markt en een goede staat van dienst hebben. Verder kan je ook op een heleboel andere manieren escrow gebruiken en dus ook met de zogeheten smart contracts dat soort escrow betalingen volledig laten uitvoeren zonder tussenkomst van andere partijen. Echter, wanneer jij bij betrouwbare partijen gebruik maakt van escrow diensten …weet je ook dat alles in goede banen zal verlopen.

Voordelen van escrow-diensten

We laten je hieronder zien welke voordelen er bij dat soort escrow diensten te halen vallen en je er dus slim aan doet ernaar te kijken.

• Veilig en betrouwbaar: onpartijdig en transparant proces. Toepassing van internationale veiligheidsnormen. Cryptografisch beschermde fondsen voor jouw bescherming en bewaring.
• Toegankelijk: inzameling van minimumvergoedingen voor het gebruik van de dienst.
• Verantwoordelijk en punctueel: goede partijen zullen de dienst voltooien op basis van de voorwaarden die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Voldoen aan de afgesproken tijden.
• Moeiteloos: het bewaarcontractproces dat wordt aangeboden door betrouwbare partijen is meestal eenvoudig, snel en veilig.

Hoe werkt escrow bij XRP?

Velen zullen wel bekend zijn met de toepasbaarheid van escrow bij de bekende Cryptocurrencie XRP (Ripple) …laten we eens kijken naar het mechanisme.

Om het XRP-aanbod extra voorspelbaar te maken, heeft Ripple 55 miljard XRP (55% van het totale mogelijke aanbod) opgesloten in een reeks escrows. Deze escrows staan op het grootboek zelf en de grootboekmechanica, afgedwongen door consensus, beheert de vrijgave van de XRP.

De escrow bestaat uit onafhankelijke escrow betalingen die in de komende 55 maanden in totaal een miljard XRP per maand vrijgeven. Dit biedt een bovengrens voor de hoeveelheid nieuwe XRP die in omloop kan worden gebracht. De hoeveelheid XRP die daadwerkelijk in omloop wordt gebracht, zal waarschijnlijk veel minder zijn dan dit. In elke maand waarin er XRP overblijft die dus niet wordt verkocht, wordt dit opnieuw in escrow geplaatst om vrij te geven in de eerste maand waarin er momenteel geen escrow wordt vrijgegeven.

Tijdens het proces van het verhuizen van Ripple’s XRP naar escrow, is ook het accountbeveiligingsmodel gewijzigd. Het XRP Ledger ondersteunt een “native multisign-schema” en Ripple heeft de accounts beveiligd die de escrows vrijgeven om dit schema te gebruiken.

Het schema met meerdere handtekeningen heeft tal van voordelen ten opzichte van de schema’s die andere grootboeken gebruiken. De ondertekenaars of het “quorum” kunnen bv. worden gewijzigd zonder het ontvangende adres te wijzigen. Individuele ondertekenaars kunnen hun eigen inloggegevens rouleren zonder de fondsen in het grootboek te verstoren.

Ledger Mechanics

Ledger Mechanics

Het escrow-systeem van de XRP Ledger is ontworpen voor twee gebruikssituaties. Degene die het zijn naam geeft, is het vermogen om fondsen op het grootboek te vergrendelen, onder voorbehoud van vrijgave op een van de twee rekeningen, afhankelijk van of een bepaalde toestand zich tegen een bepaald tijdstip voordoet. Dit ondersteunt Interledger-transacties of cross-ledger atomic swaps.

Het escrow-systeem bestaat uit drie soorten transacties en één type grootboekboeking. Escrows worden gemaakt met een “EscrowCreate” -transactie. Hierdoor wordt de grootboekpost “Escrow” gecreëerd. Een escrow kan dan worden geannuleerd of afgesloten met een “EscrowCancel” of een “EscrowFinish” transactie.

Indien een escrow met succes is voltooid, wordt de XRP op de bestemmingsrekening afgeleverd. Wanneer de escrow wordt geannuleerd, levert deze de XRP terug op de bronaccount. Een grootboek kan een datum hebben waarvoor het niet kan worden geannuleerd, een datum waarvoor het niet kan worden voltooid, en een voorwaarde waaraan moet worden voldaan om het af te maken.

Een escrow in de vorm van een tijdslot kan op verschillende manieren worden gebruikt, maar de eenvoudigste is om een escrow aan te maken die niet kan worden geannuleerd, niet kan worden voltooid voor een bepaalde datum en waarvoor geen aanvullende voorwaarde is vereist om te voltooien. Voor de eenvoud kan het bestemmingsaccount worden ingesteld om identiek te zijn aan het bronaccount.

In het grootboek heeft een “Escrow” -post een bronaccount, een bestemmingsrekening en een XRP-bedrag. Het wordt beschouwd een eigendom te zijn van het account dat het heeft gemaakt en verhoogt de vereiste XRP-reserve voor dat account totdat het is voltooid of geannuleerd. Escrow-boekingen kunnen optioneel een cryptovoorwaarde hebben waaraan moet worden voldaan om de escrow te voltooien, een datum waarvoor deze niet kan worden geannuleerd en een datum waarvoor deze niet kan worden voltooid.

Escrows kunnen ook bron- en bestemmingstags hebben. Bron- en bestemmingstags op de XRP Ledger bieden een uniforme en betrouwbare manier om gehoste accounts te ondersteunen waarbij een agent (zoals een beurs) een transactie uitvoert namens haar klant. Het bestemmingslabel laat de ontvanger weten welke klant hij moet crediteren. Met de source-tag kan een betaling worden terugbetaald en kan de terugbetaling aan de juiste klant worden gecrediteerd. Hierdoor kunnen exchanges (of aanbieders van gehoste wallets) escrow betalingen uitvoeren en ontvangen namens hun klanten.

Terwijl de escrow momenteel wordt gebruikt om meer voorspelbaarheid te bieden aan het XRP-aanbod, verwacht Ripple dat escrow in toenemende mate zal worden gebruikt voor “atomaire” betalingen met een hogere waarde, on-ledger en cross-ledger met behulp van het Interledger Protocol. De XRP Ledger biedt ook betalingskanalen voor lagere-waarde, niet-grootboekbetalingen en microbetalingen.

Escrow in de bekende notendop …

Je ziet dus eigenlijk in wat voor mate er al wordt gewerkt om transacties volledig, en zonder tussenkomst van overige partijen, mogelijk te maken met smart contracts. Want normaal gesproken verlopen betalingen ook vaak goed, maar toch is er altijd nog de mogelijkheid op frauduleuze partijen …terwijl je met transacties op de blockhain via een smart contract volledig betrouwbaar en zonder tussenkomst van anderen betalingen kan verrichten.

Het is dus in dat opzicht een revolutie, waarbij er naast escrow ook nog een heleboel andere toepassingen zijn waarvoor de blockchain kan worden gebruikt te denken aan bv. het uitbrengen van stemmen.

In het kort betekent escrow dus het toevoegen van een derde onafhankelijke partij die de veiligheid van de transactie waarborgt, of dit nu iemand is of smart contracts welke mogelijk zijn via de blockchain.

Kortom, het draait om betrouwbaar uitvoeren van transacties …waarbij er dus veel manieren zijn om dit te voltooien (en ook alle voorwaarden daarbij).

Je zal merken dat het in veel situaties dus echt uitkomst biedt.


Over de schrijver
Mijn naam is Bas urlings, Ik sta ook wel "bekend" als "Ondernemer op Slippers", ik reisde namelijk 2 jaar lang rond de wereld terwijl mijn E-commerce business door draaide en zelfs uitgroeide tot het snelstgroeiende Crossborder E-Commerce bedrijf van Nederland! In 2018 won ik de Crossborder Award en een Gazelle Award als bekroning op deze snelle groei. De belangrijkste groei maakte we op Marketplaces en met name Amazon zo heb ik inmiddels meer dan 14 Miljoen omgezet via Marketplaces en leer ik nu andere ondernemers om succesvol te verkopen op Amazon en Bol.com!
Edwin Lima
Door

Edwin Lima

op 21 Nov 2021

Hi Bas, zijn er crypto escrow diensten in nederland of europa voor online aankopen te betalen? Grt, Edwin Lima

Reactie plaatsen