Wat is Quant (QNT)? Ontdek hier alles!
Wat is Quant (QNT)? Ontdek hier alles!
12 april 2023 
in Crypto

Wat is Quant (QNT)? Ontdek hier alles!

Het Quant-project omvat het Overledger blockchain-besturingssysteem en het QNT-token, beide voor het waarborgen van interoperabiliteit tussen meerdere blockchains en het mogelijk maken van koppelingen tussen wereldwijde netwerken en ketens met meer flexibiliteit.

Laten we erin duiken.

In dit artikel leer je:

  • Wat is Quant (QNT)?
  • Hoe werkt Quant (QNT)?
  • Uitvinder van Quant (QNT)?
  • Toekomst van Quant (QNT)?

Wat is Quant (QNT)?

De "core" van Quant-project is het Quant Network als een technologie die de vertrouwensfuncties tussen meerdere blockchains automatiseert, met behulp van het Overledger-besturingssysteem.

Het systeem werd aangekondigd als het eerste "besturingssysteem" dat is gebouwd voor blockchains, met als doel om blockchains en netwerken (zoals die voor de levering van financiële diensten, gezondheidszorg en andere) op wereldschaal te verbinden, maar zonder hun interoperabiliteit te belemmeren.

De "Overledger" vertegenwoordigt de kern waaromheen een toekomstig ecosysteem van de digitale economie zou moeten worden gebouwd, waardoor de ontwikkelaars en bedrijven erin gedecentraliseerde multi-chain applicaties (bekend als MApps) voor hun klanten kunnen bouwen.

Deel uitmaken van de Overledger wordt echter alleen beveiligd met het gebruik van QUANT (QNT) tokens die worden gebruikt om de platform gebruikskosten of jaarlijkse licenties te betalen.

Hoe werkt Quant (QNT)?

Het verwijderen van de communicatiebarrières tussen blockchains en ondersteuning voor gebruik van MApps als dApps die op meerdere verschillende grootboeken draaien, bracht het Overledger-team ertoe een architectuur te ontwerpen die zowel interoperabiliteit als schaalbaarheid zou moeten ondersteunen.

De architectuur in kwestie is eigenlijk geïnspireerd op de TCP/IP-modellen die bij de communicatienetwerken worden gebruikt.

Ontwikkelaars besloten dat het organiseren op basis van de lagen die individuele taken uitvoeren de beste manier is om de doelen van het platform te bereiken, waardoor Overledger de volgende componenten overhoudt:

  1. Transactielaag: deze laag zorgt voor de opslag van transacties met behulp van grootboektechnologie. Het is de thuisbasis van alle operaties die nodig zijn om consensus te bereiken in verschillende blockchain-domeinen. Dit proces wordt eenvoudiger gemaakt door alle gerelateerde bewerkingen in een enkele laag te plaatsen. Toch is de reikwijdte van transacties die op een specifieke blockchain worden uitgevoerd beperkt tot dat domein ...wat betekent dat ze ook niet geldig kunnen worden gemaakt in andere grootboeken. Daarom bestaat deze laag uit zowel gevarieerde als geïsoleerde grootboeken.

  2. Berichtenlaag: deze logische laag behandelt alle informatie uit de grootboeken die relevant wordt geacht. Soorten informatie die hierbij betrokken kunnen worden, zijn onder meer smart contract gegevens, metadata en transactiegegevens. Als het gaat om metadata, vertegenwoordigen de strings die worden toegevoegd meestal de samenvatting van out-of-chain-berichten die kunnen worden geïnterpreteerd als de payload. Deze laag wordt ook gebruikt voor de opslag van alle transactie-informatie en de samenvattingen van de berichtenuitwisseling tussen meerdere applicaties.

  3. Filter- en ordeningslaag: deze laag behandelt ook berichten, met name die zijn samengesteld uit de transactie-informatie. De berichten waarnaar in transacties wordt verwezen via een "hash" die buiten de keten wordt uitgewisseld, worden geordend en gefilterd. Daarnaast is deze laag ook belast met het leggen van verbanden tussen berichten afkomstig uit de "berichtenlaag". Deze laag valideert ook out-of-chain berichten voor de metadata.

  4. Applicatielaag: berichten die als geldig worden beschouwd op basis van het vereiste formaat en de vereiste handtekeningen, kunnen de voor hen relevante toepassingsstatus bijwerken. Verschillende applicaties kunnen identieke berichten delen of verwijzen naar berichten die betrekking hebben op andere applicaties. Deze referenties gebruiken unieke "hash-pointers" die verwijzen naar de grootboektransacties met de berichtensamenvatting. En verwijzen in wezen terug naar de opslaglocatie van een bepaalde cryptografische hash. Ze fungeren ook als identificatoren die kunnen worden gebruikt om een transactie uit een database te halen en de ongewijzigde status ervan te bevestigen.

Een redelijk technisch verhaal, maar wel de manier hoe alles werkt.

Uitvinder van Quant (QNT)?

Quant is opgericht door Gilbert Verdian, de huidige CEO, in 2018. Het project werd gefinancierd via een "Initial Coin Offering" (ICO) waarmee $11 miljoen werd opgehaald.

Verdian is een 20-jarige veteraan in de beveiligingsindustrie en was ook grondlegger van de Blockchain ISO-standaard TC307. Jean-Paul de Jong is hoofdarchitect van Quant en Colin Paterson is hoofd-technologie.

Gilbert werd geïnspireerd door zijn tijd bij de overheid van Australië en het Verenigd Koninkrijk, waardoor hij de komende uitdagingen op het gebied van interoperabiliteit kon zien en een oplossing kon bedenken.

Voordelen van Quant (QNT)

quant

DLT's zijn het middel waarmee organisaties, centrale banken, financiële instellingen, fintechs en overheden hun financiële, juridische, gezondheidszorg- en andere cloudgebaseerde diensten kunnen stroomlijnen. Net als bij andere cryptocurrencies, is Quant crypto het token dat deze processen voedt.

De maker en CEO van Quant, Gilbert Verdian, is een doorgewinterde professional in de blockchain-wereld. Zijn eerdere projecten omvatten werk op het gebied van interoperabiliteit tussen zorgplatforms, waaruit het Quant-platform voortkwam.

Verdian is zeker dat hij de optimistische voorspellingen die voorstanders hebben kan waarmaken voor de toekomst van Quant als een belangrijke facilitator van revolutionaire financiële en bankprotocollen.

We zullen het op de voet volgen.

Toekomst van Quant (QNT)

Gedistribueerde grootboeken, de ruggengraat van blockchain-technologie, zijn voortdurend in opkomst. Deze grootboeken slaan gegevens op via een netwerk van gedecentraliseerde knooppunten. Ze zijn een digitale innovatie die volgens sommigen klaar staat om financiële transacties wereldwijd te verstoren.

De wijdverbreide acceptatie van blockchain-technologieën door centrale banken en wereldwijde financiële instellingen vereist echter het overwinnen van de vele uitdagingen van het integreren van legacy-technologieën met nieuwe gedistribueerde grootboeken.

Quant's Overledger-besturingssysteem verbindt individuele blockchains en de technologie zou een spil kunnen inluiden in de richting van massale acceptatie van blockchain.

De toekomst van QNT-crypto hangt af van de beslissingen van banken en financiële instellingen met betrekking tot het gebruik van blockchain en de wettelijke en regelgevende omgeving. Als en wanneer overheden beginnen met het produceren van digitale fiat-valuta's die de integratie van blockchains vereisen, wordt verwacht dat de rol van Quant aanzienlijk zal zijn en dat de waarde van de crypto een afspiegeling is van de faciliterende technologie.

Vooralsnog (lees: op moment van schrijven) is het veelal speculatie. Er zijn veel altcoins (projecten) met allerlei use-cases ...en niemand heeft een glazen bol om te bepalen welke zullen slagen in de toekomst. Wel kan onderzoek (DYOR) er toe leiden dat je een betere "inschatting" kan maken en zorg er dan ook voor dat je nooit meer investeert in een project dan je bereid bent te verliezen om je risico in te dekken.

Conclusie

Zoals je ziet gebeurt er veel in de cryptospace, ook met Quant (QNT). Het is belangrijk altijd onderzoek te doen, en te snappen dat je altijd risico loopt bij investeren. Maar er liggen ook grote kansen ...wat op het moment dat je vroeg instapt op een uiterst succesvol project? Doe het wel verstandig.

Wil je op een compleet andere manier profiteren van crypto's naast investeren?

Dan kun je ook gaan traden, hiervoor zal je dan wel de juiste kennis en ervaring nodig hebben (iets wat je met een goede cursus zal leren).

Verder heb je ook andere verdienmodellen die je tussentijds geld kunnen laten verdienen, waarbij je dan een langere termijn investering gewoon kan laten "rijpen".

Tip: probeer altijd zoveel mogelijk informatie te vinden over cryptoprojecten, laat je niet teveel betoveren door emotie, wees zakelijk in het maken van beslissingen en beperk je risico. Op die manier kun je namelijk heel succesvol worden met investeren. Want hoewel je het goed moet aanpakken, liggen er ook wel zeker kansen in deze "groeimarkt" ...succes met investeren!


Over de schrijver
Mijn naam is Bas urlings, Ik sta ook wel "bekend" als "Ondernemer op Slippers", ik reisde namelijk 2 jaar lang rond de wereld terwijl mijn E-commerce business door draaide en zelfs uitgroeide tot het snelstgroeiende Crossborder E-Commerce bedrijf van Nederland!In 2018 won ik de Crossborder Award en een Gazelle Award als bekroning op deze snelle groei. De belangrijkste groei maakte we op Marketplaces en met name Amazon zo heb ik inmiddels meer dan 14 Miljoen omgezet via Marketplaces en leer ik nu andere ondernemers om succesvol te verkopen op Amazon en Bol.com!
Peter Groeneveld
Door

Peter Groeneveld

op 19 Apr 2023

Wat een slecht verhaal, het OS Overledger, ontwikkeld door Quant.Network, geen open source en mikt juist op 'centralized', voor bedrijven (centrale) banken en overheden. Niks te maken met Quatum en Chainlink. Patents pending. Doe je huiswerk.

Reactie plaatsen