HS code - Dit zijn de tips voor juist gebruik
HS code

HS code

HS code.. wat betekent dit eigenlijk precies?Je kan met veel codes te maken krijgen, wanneer vanuit andere landen dingen geïmporteerd worden. Het staat voor “Harmonized System” code en is ontwikkeld door de WCO (World Customs Organization) en speelt een belangrijke rol in de beschrijving van goederen die over de hele wereld geïmporteerd en geëxporteerd worden. Op het moment dat er grondstoffen de grens over gaan (of binnenkomen), zal douanepersoneel deze codes gebruiken om alle grondstoffen die een land enteren in te klaren.

Even voor de volledigheid laten we hieronder ook zien hoe de HS code is opgebouwd, en die ziet er zo uit:

• HS codes hebben een 6-cijferige identificatiecode

• Het bevat 5000 codes voor verschillende grondstoffen

• En die bestaan uit 99 hoofdstukken

• Verder hebben ze 21 secties

• Ze zijn gerangschikt op een legale en logische wijze

• Gespecificeerde regels ondersteunen de HS code verder uniforme en internationale toepassing ervan te garanderen en realiseren

De HS code is eigenlijk voortgekomen uit de “Kyoto Convention” van 1974 en faciliteert de simpliciteit en harmonie van alle douane procedures. De Kyoto Convention gaat gedetailleerd in op het toepassen van efficiënte procedures, en nieuwe + verplichte regels voor het implementeren ervan. Vanaf 2017 heeft deze conventie al meer dan 100+ samenwerkingen (ondertekeningen) gerealiseerd. Vandaag de dag wordt een HS code uitgebreid gebruikt in elektronische berichten, zoals EDIFACT. En dat maakt het eenvoudiger voor het systeem om wereldwijd een standaard te creëren, waardoor goederen op verschillende platformen uitermate goed kunnen worden omschreven. Op die wijze kunnen douanes op een juiste manier goederen identificeren.

Er zijn enorm veel landen en andere economieën (op dit moment 200 totaal) die gebruik maken van HS codes, voor het verzamelen van handelsstatistieken en bepalen van douanetarieven die toegewezen worden aan goederen. In de praktijk wordt er bij meer dan 98% van alle goederen deze HS code gebruikt, om ze te classificeren tijdens de internationale handel ervan. Ter aanvulling op verschillende regeringen, wordt de HS code ook gebruikt door private bedrijven en internationale organisaties. En wordt het ingezet voor monitoren, updaten, optimaliseren, belastingen, regels, handelsvoorwaarden, transportstatistieken, vrachttarieven, prijsmonitoring, traffic-statistieken en economische onderzoeken + tevens analyses. Het komt er dus op neer dat de HS code wordt gebruikt voor internationale handel, universele economische taal en het coderen van grondstoffen.

Het “Harmonized System” (HS) ofwel geharmoniseerde systeem wordt beheerst door het internationale verdrag inzake het geharmoniseerde systeem voor de omschrijving en codering van goederen. De officiële interpretatie van het GS wordt gegeven in de toelichtingen die zijn gepubliceerd door de WDO (Wereld Douane Organisatie). De WDO geeft prioriteit aan het onderhoud van de HS-code. Dit omvat enkele maatregelen om een uniforme interpretatie van de HS-code te waarborgen, evenals de periodieke updates ervan in het licht van technologische ontwikkelingen en fluctuaties in handelspatronen. De WDO beheert het hele proces via het Comité voor het geharmoniseerde systeem dat de ondertekenende partijen / partijen bij de HS Convectie vertegenwoordigt. De commissie neemt beslissingen over classificatievragen, onderzoekt verschillende beleidskwesties, helpt bij geschillen en bereidt wijzigingen op de toelichting voor. Deze commissie stelt ook wetsvoorstellen op die het HS-systeem elke 5-6 jaar bijwerken. HS-classificatie is het proces waarmee HS-codes worden toegewezen. Alle goederen worden in het “HS” geclassificeerd met behulp van GRI (General Rules of the Interpretation of the Harmonized System). HS-aanvragen bevatten 6 algemene regels die in opeenvolgende volgorde moeten worden voltooid, en dat zijn:

GRI 1: schrijft voor hoe producten moeten worden ingedeeld op het niveau van de viercijferige rubrieken, op basis van de formulering van de rubrieken en de relatieve HS-sectie en hoofdstuknotities.

GRI 2: schrijft voor hoe zowel onvolledige als niet-geassembleerde goederen en mengsels moeten worden geclassificeerd, evenals combinaties van goederen.

GRI 3: schrijft voor hoe producten moeten worden ingedeeld die op het eerste gezicht onder twee verschillende HS-rubrieken kunnen worden ingedeeld.

GRI 4: schrijft voor hoe producten moeten worden geclassificeerd die niet kunnen worden geclassificeerd volgens GRI's 1, 2 en 3.

GRI 5: schrijft voor hoe verpakkingen moeten worden geclassificeerd.

GRI 6: schrijft voor hoe producten moeten worden ingedeeld op het niveau van de 6-cijferige onderverdelingen, op basis van de bewoordingen van de onderverdelingen en de desbetreffende GS-afdeling en hoofdstuknotities.

De aanvaarding en veelzijdigheid van de HS-code die wordt gebruikt bij universele economische taal en code voor goederen, heeft het tot een onmisbaar instrument voor de internationale handel gemaakt …dat in veel inklaringssystemen over de hele wereld is opgenomen. Het gebruik van de juiste HS-code en de juiste interpretatie is van het grootste belang voor een desbetreffende importeur, aangezien het gebruik van een onjuiste code door de douane kan worden beschouwd en het een stempel geven van de zogenaamde niet-naleving, misleiding of onjuiste aangifte, die elk gepaard gaan met bijbehorende boetes. En het gebruik van de juiste HS-code kan in bepaalde gevallen behoorlijk lastig zijn, aangezien de interpretatie van de codes kan verschillen tussen landen en douaneautoriteiten. Onjuist gebruik van de HS code kan ertoe leiden dat de douane een onjuist tarief toepast, wat de importkosten voor de klant exponentieel kan verhogen. Indien jij twijfelt over de juiste HS-codes die je moet gebruiken, is het verstandig om rechtstreeks contact op te nemen met de douane of om advies te vragen aan experts van inklaringsbedrijven.

Je weet nu dus wat een HS code is en hoe deze werkt. En het speelt zo een uiterst belangrijk rol bij het importeren en exporteren, waarbij je goederen langs de douane zullen gaan. Een afwijkende code kan onnodige leiden tot hogere kosten, tarieven of boetes …het is dus zaak dat je goederen altijd goed geclassificeerd worden zodat alles op de juiste manier verloopt. Wil je meer weten over HS codes, of achterhalen welke er voor jou gelden? Neem dan contact met ons op, of kijk op de website van het CBS …succes!


Reactie plaatsen