Amazon Andon Cord - Dit is wat je moet weten!
Amazon Andon Cord

Amazon Andon Cord

Het is wellicht een Amazon term die je niet zoveel zegt, of waarmee je (nog) helemaal niet mee te maken heb gehad. We gaan je hieronder uitleggen hoe het zit met Amazon Andon Cord.In feite is het een fabricage principe dat niet alleen door Amazon wordt gehanteerd, en sterker nog …ze waren er ook niet de eerste mee om het te implementeren. Bij het oorspronkelijke principe worden namelijk bepaalde medewerkers binnen een fabriek in staat gesteld om bij het detecteren van productfouten, welke ook te maken kunnen hebben met veiligheid, het productieproces linea recta te pauzeren en die issues direct op te lossen. En dat principe is in 2012 overgenomen door Amazon, waarbij ze “support agents” de autoriteit hebben gegeven bij productissues in te kunnen grijpen en de producten tijdelijk uit de verkoop te halen. Het gaat dan voornamelijk over issues omtrent de kwaliteit van de producten, of om veiligheidsredenen. Een schorsing en verwijdering uit de Amazon Buy Box wordt meestal alleen direct toegepast, wanneer het gaat om veiligheidsissues. Maar ook op (feitelijk) zeer kleine schaal kan er een Amazon Andon Cord “notificatie” uitgaan naar verkopers die, om een voorbeeld te geven, slechts een enkele 1 sterrenreview krijgen.Er zit een menselijk aspect achter elke Amazon Andon Cord, namelijk de support agent die hem verstuurt naar de betreffende verkoper op het Amazon platform. Wat erop neerkomt dat elke situatie uniek is …en sommige Amazon Andon Cord tickets zijn makkelijker op te lossen dan andere. Maar over het algemeen kunnen meer dan 95 procent van alle Amazon Andon Cords worden opgelost aan de hand van een specifiek format. En dat is: elke bulletpoint in de notifcatie direct en afzonderlijk oplossen! Laten we eens naar een paar voorbeelden kijken van bulletpoints die je tegen zou kunnen komen in een Amazon Andon Cord notficatie:

• Please confirm whether the units in your inventory are free from the above mentioned defect. If defect is confirmed, kindly share the RA number and shipping address so that we can return the on hand inventory Je reactie zou dan kunnen zijn: All inventory in our facility is free from the above mentioned defect.

• Kindly test the product from your warehouse and provide us the test reports.(mandatory in case of relevant prior pulls) Je reactie zou dan kunnen zijn: Current test reports are attached.

• Kindly share us User Manual (PDF Version, less than 15 MB) or other documents (Trouble shooting steps, Specs sheet or video) that provides necessary information to the customer).

Je reactie zou dan kunnen zijn: Instructions are available in the A+ content page for this ASIN. Gezien veel verkopers in de VS verkopen of in het Engels communiceren bij het verkopen in andere landen, zijn de voorbeelden in het Engels …maar het kan natuurlijk ook in het Nederlands zijn of de taal van het land waar zich de Amazon Marktplaats bevindt waarop je actief bent. Het kan heel goed zijn dat je nooit te maken krijgt met Amazon Andon Cord, maar zo ja dan weet je in ieder geval wat je kan verwachten …en hoe je hier het beste (gepaste) actie op kan ondernemen.
Reactie plaatsen